Neposredna priprava

(usp. Direktorij, 43.)

Neposredna priprava na brak mora se obavljati na župnoj razini, a ima za cilj oživljavanje ili produbljivanje vjere. U toj pripravi trebaju sudjelovati uz župnika i osvjedočeni kršćanski bračni parovi koji će im dati svjedočanstvo vjere i življenja svoga posebnog kršćanskog poziva.
 

Neposredna priprava na brak treba se odvijati na župnoj razini. Zaručnici bi se trebali prijaviti župniku - u idealnom slučaju - godinu dana prije planiranog vjenčanja ili najmanje 6 mjeseci prije vjenčanja.1 Neposredna priprava ima za cilj oživljavanje ili produbljivanje vjere. Naime, skoro vjenčanje izvrsna je prigoda da prodube svoju vjeru zaručnici koji su inače bliži Crkvi, a da obnove i ponovno ražare svoju vjeru oni zaručnici koji su se od Crkve praktički udaljili. U toj pripravi trebaju, uz župnika, sudjelovati i osvjedočeni kršćanski bračni parovi koji će im dati svjedočanstvo vjere i življenja svoga posebnog kršćanskog poziva.

Neposredna priprava uključuje:

  • sintezu dosadašnjeg puta priprave;

  • doživljavanje molitvenog i duhovnog iskustva (dani sabranosti i molitve, duhovne vježbe za zaručnike);

  • liturgijsku pripravu uz što veće sudjelovanje samih zaručnika;

  • pravni postupak predviđen kanonskim pravom.2

Neposredna priprava obuhvaća sljedeće teme:

  • Božja zamisao o braku i obitelji upisana u ljudsko biće;

  • ljubav, bitna odrednica života (proces sazrijevanja ljubavi, oznaka zrele ljubavi);

  • evanđelje života (dostojanstvo žene, muškarca i djeteta);

  • ženidba, trajni sakrament;

  • crkvena i društvena dimenzija obitelji.

Liturgijska priprava za slavlje vjenčanja inicijacijske je naravi i ponajprije se sastoji od uvođenja u znakove (npr. prsten, križ, pružanje ruku, blagoslov) i sadržaje (značenje saveza, euharistije, pomirenje, bračna duhovnost, molitva). Jednom riječju, mladencima valja protumačiti smisao i znakovitost svake geste, i svih obreda u vjenčanju, treba ih uvesti u smisao i značenje svakog liturgijskog znaka, da bi tako ne samo razumjeli, nego i bili uvedeni u smisao i značenje liturgije vjenčanja.

1 Uz kan. 1067 HBK određuje da se zaručnici trebaju javiti vlastitom župniku bar mjesec dana prije vjenčanja (usp. Službene vijesti HBK, 2(1994.), str. 9.
2 Usp. PSM, 50.

:: Popis kratica