Varaždinska

Ured za obitelj / Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Adresa: Trg bana Jelaèiæa 8, 42000 Varaždin

Tel. +385 (0)42 201-116, Faks: +385 (0)42 201-117

E-pošta: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript ; Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

Mrežna stranica: www.obitelj.biskupija-varazdinska.hr

 

Predstojnik ureda: preè. mr. Josip Koprek (e-mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript )

Tajnica ureda: gða Aleksandra Lukaveèki (e-mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript )

Biskupijski ured za obitelj je osnovan 3. rujna 2001. godine dekretom tadašnjeg varaždinskog biskupa mons. Marka Culeja, a Obiteljski centar osnovao je varaždinski biskup msgr. Josip Mrzljak dekretom od 28. prosinca 2007. godine. Osim ureda u sklopu obiteljskog centra djeluje takoðer Braèno i obiteljsko savjetovalište.


Braèno i obiteljsko savjetovalište (BiOS).

 

Adresa: Zagrebaèka 3, 42000 Varaždin
Tel. +385 (0)42 314-165
e-mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

 

Voditelj: gosp. Branko Pagadur.

 

Biskupijski odbor za pastoral braka i obitelji:

Branko Pagadur

Dr. Mirjana Radan

Dr. Vilim Kolariæ

Ladislav Ilèiæ

Aleksandra i Mladen Lukaveèki

Mirjana i Krešimir Vukina

Ljiljana i Silivije Peti

vlè. Ivica Puškadija st.

vlè. Dominik Vukaloviæ