Krèka

Biskupijski dbor za pastoral braka i obitelji

Povjerenik: Ivan Kordiæ

Èlanovi sveæenici:
Renato Kuèiæ
Anton Toljaniæ (Krk)
Anton Zec (Vrbnik)
Mladen Mrakovèiæ (Rab)
Anton Bozaniæ (Mali Lošinj)

Èlanovi laici:
Karabajiæ Hrvoje (Krk)
Turèiæ Nedeljka (Krk)
Zahija Slavko (Vrbnik)
Keko Mladen (Barbat)
Dumenèiæ Zoran (Rab)
Šonje-Velièan Blanka (Novalja)
Bunièiæ Dubravka (Cres)
Kuèiæ Dinka (Mali Lošinj)
Budiniæ Madina (Mali Lošinj)


Aktivnosti za godinu 2007.

Teèajevi priprave na brak u Krku, Cresu, Malom Lošinju, Rabu, Novalji: dva puta godišnje (veljaèa i listopad).

Od 6. - 13. sviblja - Obiteljski tjedan u svim župama biskupije.

13. svibnja - Obiteljska nedjelja u veæim centrima za pojedina podruèja.

O blagdanu Svete Obitelji: (za podruèje otoka Krka) Susret obitelji.