Poruka za Dan života 2017.

U petak, 27. sijeènja 2017. u zgradi Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu dubrovaèki biskup mons. Mate Uziniæ, predsjednik Vijeæa HBK za život i obitelj, na konferenciji za novinare predstavio je poruku Vijeæa uz Dan života 2017. naslovljenu "Suoèavanje sa starenjem kao prilika za rast", a predstavljeni su i naglasci internog kolokvija održanog toga dana u okviru zajednièke sjednice èlanova Vijeæa s nad/biskupijskim povjerenicima za pastoral braka i obitelji. Podrobnije ovdje.