Emisije "Izazov ocinstva" na Radio Mariji

Od listopada 2016. do rujna 2017. godine na Radio Mariji emitirano je 12 emisija u kojima su u radijskom formatu obraðeni sadržaji katehetskog materijala »Izazov oèinstva« za osnaživanje muškaraca/oèeva u odgovornom ispunjavanju poslanja u obitelji, Crkvi i društvu. Snimke emisija može se preuzeti klikom na poveznice.

06. 10. 2016. - uvodna emisija

02. 11. 2016. - emisija uz 1. katehezu Bog - izvor oèinstva

07. 12. 2016. - emisija uz 2. katehezu Brak - temelj

04. 01. 2017. - emisija uz 3. katehezu Zaštita života - preduvjet oèinstva

01. 02. 2017. - emisija uz 4. katehezu Djeca - oèinstvo u svagdašnjici

01. 03. 2017. - emisija uz 5. katehezu Ranjeno oèinstvo

05. 04. 2017. - emisija uz 6. katehezu Duhovno oèinstvo

03. 05. 2017. - emisija uz 7. katehezu Otac u Crkvi

07. 06. 2017. - emisija uz 8. katehezu Otac u društvu

05. 07. 2017. - emisija uz 9. katehezu Oèinstvo svetoga Josipa

02. 08. 2017. - emisija uz 10. katehezu Svetost - cilj oèinstva

06. 09. 2017. - završna/evaluacijska emisija