Poèetak službe novoimenovanoga predsjednika Vijeæa HBK za život i obitelj

biskup_uzinic.jpgNakon imenovanja za predsjednika Vijeæa HBK za život i obitelj na jesenskom zasjedanju HBK dubrovaèki biskup Mate Uziniæ zapoèeo je svoje djelovanje, sastavši se 25. studenoga 2015. u Zagrebu s (nad)biskupijskim povjerenicima za pastoral braka i obitelji te èlanicama i èlanovima spomenutog Vijeæa.

U prostorima HBK u Zagrebu prvo je u jutarnjim satima održan sastanak povjerenika. Nakon uvodne molitve biskup Uziniæ zahvalio je povjerenicima i voditelju nacionalnog Ureda za dosadašnji rad u obiteljskom pastoralu te zamolio za daljnju suradnju. Povjerenici su se ukratko predstavili te na biskupovu zamolbu odmah iznijeli i svoja kritièka promišljanja, ali i oèekivanja od Vijeæa i Ureda HBK za život i obitelj. Usuglašeno je da je uspostava trogodišnjih ciklusa obiteljskog pastorala najveæe postignuæe dosadašnjeg rada. Nadalje, utvrðeno je da još ima puno prostora za razvoj i unapreðenja osobito u kontekstu bolje vertikalne i horizontalne povezanosti, koordinacije i suradnje u crkvenim strukturama s ciljem da se konkretnim sadržajima dopre do što veæeg broja konkretnih osoba i obitelji ponajprije u župama, a onda i šire.

Središnja toèka dnevnog reda bila je promišljanje o prioritetima obiteljskog pastorala Crkve u Hrvatskoj sukladno smjernicama ovogodišnje redovite Sinode biskupa i katehezama pape Franje o obitelji. Polazeæi od aktualne situacije u Hrvatskoj i uzimajuæi u obzir pastoralne naglaske izdvojene iz završnog izvješæa Sinode o obitelji, razvila se plodna rasprava u kojoj se najviše isticala potreba sustavnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa pripremi za brak, angažiranija uspostava obiteljskih zajednica u župama te formacija djelatnika i suradnika u obiteljskom pastoralu, a kako bi se moglo odgovoriti potrebama današnjih obitelji ukljuèujuæi i one ranjene odnosno one koje žive u složenim situacijama. Bilo je govora i o predstojeæim dogaðanjima poput Jubileja obitelji 27. prosinca uz blagdan Svete obitelji, Dana života 7. veljaèe 2016., V. pastoralno-katehetskog kolokvija za sveæenike 24. i 25. veljaèe 2016. u Zagrebu te II. nacionalnih studijskih dana za djelatnike i suradnike u obiteljskom pastoralu 22. i 23. travnja 2016. u Osijeku.

U popodnevnim satima održana je i sjednica Vijeæa HBK za život i obitelj. Uz izraze zahvalnosti svom prethodniku mons. Valteru Županu i vijeænicima za sav dosadašnji trud, biskup Uziniæ izrazio je nadu da æe uz njihovu pomoæ moæi nastaviti tamo gdje je njegov prethodnik stao. Vijeænici su se ukratko predstavili, a zatim je sjednica nastavljena raspravom o prioritetima obiteljskog pastorala Crkve u Hrvatskoj te strategijskim planiranjem rada Vijeæa do kraja mandata. Uz pastoralne aspekte, koji su prvotna zadaæa Crkve, ponovno je istaknuta alarmantnost demografske situacije u Hrvatskoj. Primijeæeno je da demografska pitanja te donošenje obiteljske i populacijske pronatalitetne politike još uvijek nisu u središtu društvene pozornosti. Odluèeno je da se na tome tragu poduzmu odgovarajuæi koraci.
Dogovoreno je da se uz Jubilej milosrða za obitelji uputi zasebna poruka, a da se Dan života prigodno obilježi stavljajuæi naglasak upravo na demografsku situaciju. Pohvaljena je završna verzija programa te potvrðen izbor predavaèa za II. nacionalne studijske dane u Osijeku.