Presuda ECHR-a u svezi statusa prekobrojnih zametaka

echr_logo.jpgVeliko vijeće Europskog suda za ljudska prava (ECHR) 27. kolovoza 2015. donijelo je presudu (br. 46470/11)  u slučaju Parrillo protiv Italije u svezi statusa prekobrojnih ljudskih zametaka začetih in vitro i potom sačuvanih zamrzavanjem, utvrđujući da se ljudski zametak ne može svesti pod 'vlasništvo' te da nije došlo do povrede privatnosti privatnog i obiteljskog života podnositeljice tužbe.

Naime, podnositeljica se pozivala na navodno postojanje prava na "svoje" zametaka prigovarajući, pritom, na nemogućnost davanja "svojih" embrija u svrhu istraživanja. Nadalje, nevela je povredu prava na poštivanje privatnog i obiteljskog života, kao i njezina vlasništva nad "svojim" zametcima.

U biti, podnositeljica je dovodila u pitanje pravni status prekobrojnih zametaka prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i talijanskom zakonu (Zakon br. 40/2004) koji zabranjuje uništavanje ljudskih zametaka, pa i u kontekstu znanstvenih istraživanja.

Veliko vijeće je, glede pitanja imovinskih prava, jednoglasno odbacilo taj prigovor s obrazloženjem da se "ljudski zametak ne može svesti pod 'vlasništvo'", jer nije stvar ili "roba", a glede pitanja povrede privatnosti podnositeljice presudilo je (16 protiv 1) da Italija legitimno može zabraniti uništavanje ljudskih embrija u cilju usklađivanja s "pravima i slobodama drugih "- pod drugima se ovdje smatraju i ljudski zametci - jer talijanski zakon priznaje svakom ljudskom zametku kvalitetu "subjekta" na jednak način kao i roditeljima.

Priopćenje za medije na engleskom jeziku