Poslanje Ureda

Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj u 72. točki definira kako je zadatak Ureda:

  1. pratiti bračne i obiteljske prilike na nacionalnoj razini,

  2. uspostavljati veze s odgovarajućim uredima na biskupijskoj razini,

  3. predlagati studijske skupove, pastoralne programe kao i potrebne materijale.

Poslanje Ureda HBK za život i obitelj može se, stoga, uobličiti kao potpora biskupijskim strukturama obiteljskog pastorala u pratnji i skrbi za obitelji u svim razdobljima obiteljskog života. To se, prije svega, ostvaruje dobrim poznavanjem stanja u biskupijama i društvu, a potom kroz razvoj i ponudu kvalitetnih edukativno-formativnih i pastoralnih programa odgovornima za obiteljski pastoral u biskupijama, koordinirajući pri tom zajednička nastojanja u zauzimanju za vrednote života, braka i obitelji u skladu s naukom Crkve.