Èestitika za Meðunarodni dan obitelji

Èestitka u povodu Meðunarodnog dana obitelji, koji se prema rezoluciji Opæe skupštine Ujedinjenih naroda od 1993. svake godine obilježava 15. svibnja, upakirana je u prigodnoj emisiji "Obitelj danas" Hrvatskog katolièkog radija s poèetkom u 11 sati. Gost emisije je dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj.