Sjednica Operativnog odbora za Susret na Trsatu

trsat_bazilika.jpgU Franjevaèkom samostanu na Trsatu u Rijeci u petak 6. ožujka pod predsjedanjem biskupa Valtera Župana sastao se Operativni odbor za organizaciju Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji. Razmatrane su i definirane završne pojedinosti organizacije i održavanja Susreta. Rasporeðene su preostale liturgijske i i izvanliturgijske uloge, a bilo je rijeèi i o pristiglim svjedoèanstvima za uvodni dio programa kao i o video svjedoèanstvima koja su veæ dostupna na mrežnoj stranici Susreta. Zakljuèeno je da se preostalo vrijeme iskoristi za veæu popularizaciju Susreta i poticaj obiteljima na završnu pripravu te dolazak na Trsat.

Utvrðeno je da bi, ako vremenske prilike dopuste, na uoènicu Susreta u subotu 18. travnja u katedrali sv. Vida veèernji program uz Zavjetnu spomen-svijeæu hrvatskih katolièkih obitelji zapoèeo u 19 sati, a nastavio bi se procesijom do Svetišta Majke Božje Trsatske preko treastkih stuba. U bazilici Svetišta u 20 sati bit æe uprilièena pjevana molitve Veèernje.

U nedjelju 19. travnja Susret poèinje uvodnim programom u 10 sati. Misu u 12 sati predvodi kardinal Josip Bozaniæ, a propovijedat æe mons. Valter Župan. U sluèaju povoljnog vremena sve æe se odvijati u perivoju Trsatskog svetišta, a alternativna lokacija je Dvorana Mladosti na Trsatu. U tijeku su prijave za Susret koje se vrše preko župnika i (nad)biskupijskih povjerenika za pastoral braka i obitelji.