Otvorena mrežna stranica 2. nacionalnog susreta

konferencija_0412.jpg

Na konferenciji za novinare održanoj u èetvrtak 4. prosinca 2014. u zgradi HBK u Zagrebu prof. dr. vlè. Jerko Valkoviæ predstavio je mrežnu stranicu Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji www.susretobitelji.hr koja na jednom mjestu donosi osnovne informacije o Susretu i pripravi nudeæi moguænost preuzimanja graðe Susreta. 

Osim prof. Valkoviæa na konferenciji su sudjelovali mons. Valter Župan, predsjednik Vijeæa HBK za život i obitelj i predsjednik Organizacijskog odbora za Drugi nacionalni susret te dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj koji su predstavili smisao i kontekst Susreta, ono što mu je prethodilo i ono što slijedi obrazlažuæi toèke hoda i sastavnice priprave za Susret. Podrobnije izvješæe može se pronaæi na stranicama IKA-e.