Predstavljanje animiranog filma o sv. Josipu

crtic_sv_josip.jpg

Nakladnièka kuæa Laudato, nakon prvog animiranog filma o sv. Tereziji Avilskoj, u sklopu serijala "Moja katolièka obitelj" objavila je i animirani film o sv. Josipu, glavaru Svete nazaretske obitelji. Predstavljanje æe biti u nedjelju 23. studenog 2014. u Nacionalnom svetištu svetog Josipa u Karlovcu nakon mise u 9 sati. Film æe predstaviti gospoða Ksenija Abramoviæ, direktorica Laudata, a rijeèi pozdrava uputit æe gospodin Damir Jeliæ, gradonaèelnik Karlovca te mons. Antun Sente, rektor Nacionalnog svetišta. Oba animirana filma sada su dostupna i na DVD-u.