Održan sastanak Organizacijskog odbora za 2. nacionalni susret

U ponedjeljak 14. srpnja 2014. na Trsatu je održan sastanak Organizacijskog odbora za 2. nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji. Sastanak je sazvao mons. Valter Župan, predsjednik Vijeæa HBK za život i obitelj, koji mu je i predsjedao uz rijeèkog nadbiskupa mons. dr. Ivana Devèiæa.

Na sastanku su podrobnije definirane uloge pododbora, djelokrug njihovih kompetencija i modaliteti meðusobne koordinacije. Koordinatori pododbora izvijestili su o dosadašnjim aktivnostima, nakon èega su raspravljeni daljnji koraci te su odreðeni termini izvršenja pojedinih zadataka. Naposljetku, fra Serafin Sabol, u ulozi domaæina, organizirao je obilazak Svetišta pri èemu su razmatrane moguænosti održavanja Susreta kako u sluèaju lijepog vremena tako i u sluèaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.