Papa Franjo sa zaruènicima na Valentinovo

sanvalentino_min.jpgViše od dvadeset tisuæa parova zaruènika oèekuje se u petak 14. Veljaèe na Trgu sv. Petra, gdje æe se, u organizaciji Papinskog vijeæa za obitelj, susresti s papom Franjom. Prema informacijama objavljenim na mrežnim stranicama Vijeæa zaruènici dolaze iz 28 zemalja diljem svijeta, a ono što im je zajednièko jest èinjenica da su se odluèili vjenèati u narednim mjesecima. Iz Hrvatske se na hodoèašæe i susret sa Svetim Ocem uputilo 30 parova u pratnji vodièa, sveæenika te braènog para.

Kako je i najavljeno susret zapoèinje u 11:00 sati. Vrijeme do dolaska Svetog Oca zaruènici æe provesti prisjeæajuæi se bitnih faza svoje ljubavi kroz svjedoèenja, pjesme i glazbu. U 12:00 sati ,Sveti Otac æe stiæi na Trg i razgovarati s tri para zaruènika odgovarajuæi na pitanja o poteškoæama do kojih dolazi prilikom donošenja konaène odluke o sklapanju ženidbe, o kvaliteti kršæanske obitelji te o tome koji stil slavljenja sakramenta ženidbe izabrati.

Audijencija æe završiti u molitvenom ozraèju buduæi da je za tu prigodu sastavljena posebna molitva, a Sveti Otac zaruènicima æe udijeliti svoj blagoslov. Nazoèni zaruènici dobit æe i poseban dar za svoje vjenèanje.

Cijeli dogaðaj (od 11.00 do 13.00) emitirati æe se uživo na Radio Vatikanu (pod Vatican Agenda) kao i preko Vatikanskog televizijskog centra (CTV) te drugih televizijskih mreža.