Održan Prvi nacionalni studijski dan

nsd2013_zd_foto.jpgPrvi nacionalni studijski dan za djelatnike pastorala braka i obitelji održan je 19. i 20. travnja 2013. u Samostanu Arbanasi Školskih sestara franjevki u Zadru na temu "Od teologije tijela do evanðelja života". Hrvatska biskupska konferencija, kao glavni organizator dogaðanja, operativnu organizaciju povjerila je Uredu za život i obitelj, a domaæin je bila Zadarska nadbiskupija.

Ukupno je sudjelovalo 155 registriranih odraslih sudionika od kojih najviše braènih parova predstavnika hrvatskih (nad)biskupija i sveæenika te nekolicina predstavnika nacionalnih laièkih udruženja, pokreta i udruga koje se bave životom, brakom i obitelji. Uz to, u organiziranu animaciju bilo je ukljuèeno 36-ero djece sudionika.

Na kraju Studijskog dana sudionici su predstavnicima crkvene i zakonodavne vlasti te cjelokupnoj javnosti uputili Izjavu

Program studijskog dana obuhvaæao je sveèano otvaranje, dva temeljna izlaganja, šest tematskih radionica s kojih su podnesena izvješæa, raspravu te predstavljanje moguænosti struènog usavršavanja iz obiteljskog pastorala. Program je vodio Petar-Krešimir Hodžiæ.

U petak, 19. travnja, nakon nastupa muške klape Bibinje, skup je u ulozi domaæina pozdravio mons. dr. Želimir Puljiæ, predsjednik HBK i zadarski nadbiskup. Potom se okupljenima obratio mons. Valter Župan, krèki biskup i predsjednik Vijeæa HBK za život i obitelj koji je na kraju svog uvodnog izlaganja službeno otvorio Studijski dan.

Uslijedilo je predavanje mr. sc. don Damira Stojiæa na temu "Teologija tijela: prouèavanjem do primjene" u kojem je ukazao na potrebu sustavnog prouèavanja teologije tijela Ivana Pavla II. kako bi ju se moglo primjeniti u konkretnom životu. Po završetku poticajnog predavanja sudionici su se uputili u zadarske obitelji koje su im iskazale gostoprimstvo nudeæi im veèeru, noæenje i doruèak.

predavanje_sv.jpg

 

 

 

U subotu, 20. travnja program je zapoèeo predavanjem doc. dr. sci. Suzane Vuletiæ na temu "Evanðelje života: prouèavanjem do primjene", koja je u kontekstu teme ukazala s kojim se biomedicinskim i društveno-pravnim izazovima suoèava današnji èovjek.

radionicatt1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U nastavku programu sudionici su se rasporedili u šest radionica i uz pomoæ voditeljskih parova razraðivali primjenu teologije tijela i evanðelja života tema u pastoralnoj praksi (u priježenidbenom pastoralu, posliježenidbenom pastoralu te u braènom i obiteljskom savjetovanju).

sv_misa_arbanasi.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnevnu Svetu misu predvodio je mons. Valter Župan koji je u nadahnutoj propovijedi obrazlažuæi znaèaj studijskog dana istaknuo potrebnu duhovne i intelektualne izgraðenosti. Studijski dan nastavio se zajednièkom objedom kojega je glabeno obogatio klapski melos.

Izvješæa sa radionica pokozala su bogata iskustava pastoralnog djelovanja djelatnika i suradnika u pastoralu braka i obitelji. Zakljuèci do kojih se došlo iskoristit æe se za razradu teme u biskupijama i župama do 2. nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji 2015. godine. U raspravi mogli su se èuti i komentari pojedinih sudionika koji su nadopunili izreèene zakljuèke, odnosno iznijeli svoje vrednovanje Studijskog dana. Dr. Hodžiæ proèitao je i završnu izjavu sudionika koja je upuæena predstavnicima crkvene i zakonodavne vlasti te cjelokupnoj javnosti.

Prije samog zatvaranja Studijskog dana i blagoslova koji je sudionicima uputio zadarski nadbiskup mons. Želimir Puljiæ, predstavljene su još moguænosti struènog usavršavanja iz obiteljskog pastorala u Italiji (Papinski institut "Ivan Pavao II." za studij braka i obitelji), Austriji (Meðunarodni teološki institut za brak i obitelj) i Hrvatskoj (Specijalistièki studij pastoralne teologije na KBF-u u Ðakovu i Akademija za obiteljsku pedagogiju).