PROSLAVA "Evanđelje života: Vjerni životu" u Rimu

pav_logo_latinski.jpg

Proslava"Evanđelje života: Vjerni životu"

u Godini vjere održat će se u organizaciji Papinske akademije za život 15. i 16. lipnja 2013. u Rimu.

To je uistinu jako važno događanje, jer će vjernici iz čitavog svijeta dobiti prigodu okupiti se sa Svetim Ocem u zajedničkom svjedočanstvu o svetosti i vrijednosti svakoga ljudskog života: onih ostarjelih, onih bolesnih, života umirućih i svih patnika. Uz to, to će događanje biti prigoda za proslaviti, utvrditi i ohrabriti sve one koji predano i uz samoodricanje slijede korake Dobrog Pastira brinući se o fizičkim, emocionalnim, psihološkim i duhovnim potrebama starijih, nemoćnih, bolesnih, nerođenih i nepokretnih osoba kao i umirućih te onih koji na bilo koji način pate. Organizator se nada da će broj okupljenih na Trgu sv. Petra u Rimu biti toliko velik da će čitav svijet moći čuti zborni izraz Crkve o samoj srži Isusovog otkupiteljskog poslanja: "Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju (Iv 10,10; usp. Evangelium Vitae 1).

PROGRAM

Napomena: Dolje navedeni program sadrži popis MEĐUNARODNIH događanja za sve one koji će sudjelovati u Danu evanđelja života.

SUBOTA, 15. LIPNJA 2013.

od 9.00 do 16.00: Hodočašće na grob apostola Petra. Organizacijski odbor će izvjestiti pojedinačne skupine o točnom vremenu kada bi se trebali susresti kraj fontane na lijevoj strani Trga sv. Petra.

9.00 – 11.30: Edukacijska konferencija za englesku jezičnu skupinu: Evanđelje života i nova evangelizacija (Papinsko sveučilište Urbaniana, Via Urbano VIII, 15)

9.30: Keteheza o Evanđelju života za različite jezične skupine. Svaka kateheza završit će svetom misom na nekoj od različitih lokacija u Rimu.

15.00 – 16.00: Euharistijsko klanjanje i prilika za sakrament pomirenja bit će ponuđeni hodočasnicima u određenim crkvama u blizini Bazilike sv. Petra.

20.30: Procesija sa svijećama i bdjenje. Procesija će se uputiti ulicom Via della Conciliazione do Trga Pia XII.

NEDJELJA, 16. LIPNJA 2013.

9:00: Papa Franjo predslavi svetu misu na Trgu sv. Petra