Papa Franjo o obitelji

papa_franjo.jpgU homiliji na misi povodom poèetka svoje papinske službe u utorak 19. ožujka 2013., na blagdan sv. Josipa "Èuvara Otkupiteljevog", papa Franjo je prigodno progovorio o gajenju poštovanju prema svakom Božjem stvorenju te kako se valja brinuti jedni za druge i uzajamno se èuvati u obitelji:

...èuvati znaèi gajiti poštovanje prema svakom Božjem stvorenju i svijetu u kojem živimo. To znaèi èuvati ljude, brinuti se za sve, za svaku osobu, s ljubavlju, osobito za djecu, starije, one koji su najslabiji, koji su èesto posljednji na koje mislimo. To znaèi brinuti jedni za druge u obitelji: braèni drugovi èuvaju jedan drugoga, zatim kao roditelji brinu se za djecu, a vremenom i djeca postaju èuvari roditelja.