Kalendar dogaðanja Papinskog vijeæa za obitelj u 2013.

nadbiskup_paglia.jpgPredsjednik Papinskog vijeæa za obitelj, monsinjor Vincenzo Paglia, sa suradnicima je 5. veljaèe u Rimu održao  tiskovnu konferenciju na kojoj je predstavljen kalendar dogaðanja toga dikasterija u tekuæoj godini.

U pripremi za 20. obljetnicu Meðunarodnog dana obitelji, a povodom 30. obljetnice Povelje o pravima obitelji, Papinsko vijeæe za obitelj i Stalna misije Svete Stolice pri UN-u 15. veljaèe u New York-u organizaraju dogaðanje pod nazivom "Obitelj kao resurs društva," a u ožujku u Ženevi dogaðanje naslovljeno "Promicanje ljudskih
prava i sloboda podupiranjem pravne i društvene zaštite tradicionalne obitelji" te naspoljetku 3. - 5. rujna u Strasbourgu dogaðanje pod naslovom "FAFCE konferencija o
pravima obitelji."

Tijekom 2013. održat æe se i nekoliko seminara. Prvi od njih 17. travnja u organizaciji Rimskog udruženja katolièkih pravnika na temu: Obitelj:prva tvrtka. Mons. Paglia je naglasio da taj seminar obraðuje ulogu obitelji iz ekonomske toèke gledišta, stavljajuæi je u središte politike i ekonomije. Drugi seminar æe se održati u svibnja na temu
"Odgovornosti majke i oca u odgoju djece". Posljednja dva seminara održat æe se u rujnu i prosincu 2013., a obraðivat æe zanimljive teme "Uèiti starjeti" i "Globalizirani
adolescent".

Za 26. - 28. lipnja predviðeno je održavanje Meðunarodnog seminara za katolièke pravnika, a XXI. Plenarno zasjedanje Papinskog vijeæa za obitelj održat æe se od 23. - 25. listopada u Rimu. Oba dogaðanja obraðivat æe istu temu vezanu uz tridesetu obljetnicu Povelje o pravima obitelji.

Odmah nakon toga 26. i 27. listopadu, bit æe uprilièeno hodoèašæe obitelji u Rim na grob svetog Petra. Monsinjor Paglia istaknuo je važnost ovog dogaðaja u tome da "kršæanske obitelji pokažu da su radosne u svojoj vjeri." Hodoèašæe æe biti pod pokroviteljstvom Papinskog vijeæa za obitelj i Papinskog vijeæa za promicanje nove evangelizacije. Podrobnije informacije o hodoèašæu moæi æe se pronaæi  na mrežnoj stranici Papinskog vijeæa za obitelj http://www.familia.va/.