V. Svjetski molitveni kongres za život u Rimu

jesus_rome.jpgV. Svjetski molitveni kongres za život održat æe se u Rimu od 5. - 10. listopada 2010. Misao vodilja kongresa je „I svjetlo u tami svijetli" (Iv 1,5). Nadahnuti govori poznatih govornika, osvjedoèenih promicatelja zaštite i dostojanstva ljudskoga života, pomoæi æe sudionicima da saznaju najnovije spoznaje i praktièna iskustva. Svaki æe se dan slaviti Sveta Misa kao zadovoljština za grijehe protiv života, a euharistijska klanjanja i molitva obilježit æe tijek kongresa. Detaljnije informacije mogu se pronaæi na mrežnim stranicama organizatora koji su zapoèeli s ovim kongresima nadahnuti rijeèima pape Ivana Pavla II.

Naime, u Okružnici o nepovredivoj vrijednosti ljudskoga života Evangelium Vitae iz 1995. godine, nastavljajuæi se na misao kako znamo da se možemo osloniti na Božju pomoæ, Ivan Pavao II. piše:

„S tom sigurnošæu u srcu, duboko zabrinut za sudbinu svakog muškarca i žene, ponavljam svima ono što sam rekao obiteljima koje hrabro obavljaju teške poslove usred zamki koje im prijete: hitno je potrebna velika molitva za život koja æe se dizati svuda po svijetu.“ (EV, 100).

Na tom tragu prvi svjetski molitveni kongres za život održan je Fatimi 2006 godine, a slijedili su oni u Krakowu (2007); Lourdesu (2008) te prošle godine u njemaèkom Wigratzbadu (2009).