Priprava za brak kao prilika za (re)evangelizaciju

ficpm_fatima_logo.gifU organizaciji Meðunarodne federacije centara priprave za brak (FICPM) u Fatimi su od 8. - 11. travnja održani 44. Meðunarodni dani na temu „Centri priprave za brak - prilika za (re)evangelizaciju". Program Meðunarodnih dana veæ po obièaju obuhvaæa po tri predavanja i radionice te okrugli stol na kojemu se predstave iskustva pojedinih zemalja na izabranu temu. Na meðunarodnim danima u Fatimi sudjelovali su i predstavnici iz Hrvatske.

ficpm_fatima_cro.jpg

Dvanaestoèlana hrvatska delegacija dala je aktivan doprinos sudjelujuæi u radnom dijelu programu, ali i u duhovnim sadržajima poput suslavljenjem hrvatskih sveæenika na svetim misama, predmoljenjem krunice u svetištu Gospe Fatimske te animiranjem jutarnje molitve.

Prvo predavanje u èetvrtak 8. travnja održao je uzoriti kardinal i patrijarh Lisabona mons Jose Policarpo na temu „Priprava za brak u rijeèima Crkve" u kojem je iznio smjernice Uèiteljstva Crkve o pripravi za brak stavljajuæi ih u kontekst nove evangelizacije. Drugo predavanje na temu „Priprava za brak: kojim putem iæi?" održali su supružnici Anabela i Domingos Bento iz Portugala koji su skladno povezujuæi svoje braèno i obiteljsko iskustvo i dokumente Crkve razradili sastavnice priprave za brak kako u evangelizacijskom tako i u katehetskom smislu . Treæe predavanje koje su zajedno iznijeli vlè. Canon Janela te supružnici Antonio i Ana Varela obraðivalo je reèenicu iz 1. Petrove Poslanice „Budite uvijek spremni na odgovor svakome koji od vas zatraži obrazloženje nade koje je u vama" (1 Pt 3,15) naglašavajuæi, pritom, da je u pripravi za brak kljuèno svjedoèenje animatora kako bi se zaruènicima pomoglo spoznati sakramenat braka kao dinamiènu stvarnost koju valja trajno produbljivati, njegovati i u nju ulagati.

Odgovarajuæi na postavljena pitanja sudionici su podijeljeni u manje skupine, pod vodstvom moderatora, produbljivale sadržaj predavanja obogaæujuæi jedni druge svojim osobnim iskustvima te iskustvima iz provoðenja postojeæih programa u pojedinim zemljama.

U subotu 10. travnja na okruglom stolu o formaciji timova animatora priprave za brak dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za obitelj, održao je izlaganje na temu „Hrvatska iskustva u formaciji braènih parova kao suradnika u pripravi za brak", a potom su supružnici Zlatko i Zrinka Gregov, delegati Hrvatske u FICPM-u, predstavili Meðunarodne dane 2011. koji æe se održati u Malinskoj na Krku od 26.4. - 1.5. na temu „Razuman odnos prema materijalnim dobrima u braku i obitelji". S obzirom na aktualnost teme i kvalitetnu prezentaciju sudionici su pokazali velik interes za dolazak, a za nadati se kako æe se pronalaženjem sponzora olakšati dolazak predstavnika zemalja Srednje i Istoène Europe koje do sada nisu bili ukljuèene u rad FICPM-a.

Na kraju vrijedi istaknuti kako je poseban peèat Meðunarodnim danima FICMP-a u Fatima dalo upravo samo mjesto održavanja u koje se uklopio sadržajan društveni i duhovni dio programa.