Hodoèašæe "Zauzimanje za život - put ka svetosti"

sindone.jpgHrvatski savez za život CRO-VITA u suradnji s agencijom Star Travel organizira Donacijsko tematsko hodoèašæe "Zauzimanje za život - put ka svetosti". Ovim hodoèasnièkim novitetom željelo se: okupiti što veæi broj hrvatskih pro-life lidera i bolje ih povezati, uroniti u živote svetaca koji su se istaknuli u zauzimanju za život, ponuditi hodoèasnicima jadno novo iskustvo bogato pro-life duhovnim sadržajima; omoguæiti hodoèasnicima duhovno ozdravljenje ako su u tom podruèju na bilo koji naèin ranjeni ili ako žele moliti za novi život za kojim èeznu te prikupiti sredstva za CRO-VITA savez kroz ostvarene dodatne popuste. Vrhunac hodoèašæa je obilazak torinskog platna koje æe nakon  deset godina biti izloženo od 10. 04. - 23. 05. 2010. Ovdje je moguæe preuzeti Program hodoèašæa, a podrobnije informacije mogu se dobiti kod agencije Star Travel koja vrši prijave i prima uplate. Broj mjesta je ogranièen na 50 osoba.