Teologija tijela za poèetnike u izdanju Verbuma

tt_west.jpg Uoèi Valentinova i Svjetskog dana braka u izdanju Verbuma iz Splita svjetlo dana ugledala je knjiga "Teologija tijela za poèetnike" autora Christophera Westa, najpoznatijeg popularizatora toga uèenja pape Ivana Pavla II. o tijelu i ljudskoj spolnosti. Buduæi da živimo u vremenu obilježenim dubokom krizom spolnosti, pri èemu se uporno pokušava iskrivljavati istina o tome da je spolnost nešto dobro i sveto, postavlja se pitanje postoji li izlaz. Upravo "teologija tijela" Ivana Pavla II. daje odgovore za kojima u svojoj nutrini èezne svaki èovjek. S obzirom da su izvorne keteheze zahtjevne za èitanje i razumijevanje, Christopher West u spomenutoj knjizi na jednostavan i svakome razumljiv naèin nudi sažetak Papina uèenja o spolnosti.

Teologija tijela za poèetnike istražuje duboku povezanost izmeðu spolnosti i najdubljih pitanja ljudske egzistencije, obraðujuæi kljuène teme:

- Što je smisao života?
- Zašto nas je Bog stvorio kao muško i žensko i koja je svrha spolnosti?
- Kako možemo postiæi istinsku sreæu na zemlji?
- Koja je uloga braka i spolnosti u braku?
- Kako možemo iskusiti ljubav za kojom èeznemo u dubini svojih srca?

Svojim sadržajem i jednostavnim pristupom ova æe knjiga biti od koristi svima koje žele upoznati dostojanstvo i narav ljudske spolnosti, a više informacija o teologiji tijela zainteresirani mogu pronaæi unutar Poveznica (linkova) na ovoj mrežnoj stranici.