Utemeljen Hrvatski savez za život

prisega_cro-vita_duznosnika.jpgU subotu, 12. prosinca 2009., na blagdan BDM Gospe Guadalupske, zaštitnice života, pri zagrebaèkom samostanu franjevaca kapucina na Svetom Duhu utemeljen je Hrvatski savez za život (CRO-VITA), kao savez udruga s temeljnim ciljem nacionalne koordinacije zajednièkih napora udruženih èlanova u zauzimanju za život.

Osnivaèkoj skupštini Saveza prethodio je molitveno-sakramentalni program za život kojega veæ tradicionalno u Zagrebu organizira Hrvatsko katolièko lijeènièko društvo. Program je zapoèeo u 18.30 sati klanjanjem pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, a potom je u 19.00 sati uslijedila sv. Misa, koju je kao i klanjanje, predvodio fra Josip Blaževiæ.

Na osnivaèkoj skupštini okupili su se predstavnici udruga, pokreta i zajednica kako bi udruživanjem u Savez stvorili preduvjete organiziranijem, koordiniranijem i sveobuhvatnijem djelovanju u civilnom društvu poglavito u zaštiti prava na život svakom ljudskom biæu i zauzimanju za svaki ljudski život od zaèeæa do naravne smrti.

Ciljevi i djelatnosti Hrvatskog saveza za život, kao i pristup bioetièkim pitanjima, temelje se na naravnim moralnim zakonima odnosno dosljednoj primjeni naèela istine, ljubavi, pravednosti, poštenja, dobrote i konstruktivnosti na svim podruèjima koja se tièu zaštite ljudskog života, ali i dostojanstva ljudske spolnosti i raðanja te dostojanstva braka i obitelji.

Deset udruga ispunilo je uvjete za pristup u redovno èlanstvo, a još 10-tak udruga najavilo je pristupanje bilo u redovno bilo u pridruženo èlanstvo, èim za to stvore pravne preduvjete promjenama svojih statuta i održavanjem sjednica na kojima smjeraju donijeti odluku o pristupanju.

U uvodu radnom dijelu Skupštine nazoène je pozdravio dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za obitelj, istaknuvši svoju osobnu radost i povijesnu dimenziju toga dogaðaja. Dr. Hodžiæ proèitao je i pismo ohrabrenja krèkog biskupa mons. Valtera Župana, predsjednika vijeæa HBK za obitelj, koji je pozdravljajuæi i blagoslivljajuæi okupljene, Savezu zaželio da „bude pun životnosti i strpljive prodornosti u promicanju svih vrednota koje æe doprinijeti da i naš narod uživa život 'u izobilju'."

Nakon usvajanja Statuta jednoglasno su potvrðeni predloženici u tijela Saveza: peteroèlano predsjedništvo na èelu s predsjednicom prof. dr. sci. Jasenka Markeljeviæ, dr. med. i dopredsjednikom, specijalistom pedijatrije Šimom Papariæem, dr.med. i troèlani nadzorni odbor, a za izvršnu voditeljicu izabrana je gospodièna Lidija Fodor, doktorandica bioetike. Osobito dojmljiva bila je ceremonija uvoðenja novih dužnosnika u sklopu koje su zajedno sa svima okupljenima izrekli Prisegu branitelja života.

Plan i program rada Saveza, kojega je predstavila novoizabrana predsjednica, osim strukturalno-organizacijske sastavnice obuhvaæa pet osnovnih smjerova djelovanja: edukacija i izdavaštvo; struèno-znanstveni; konkretno zauzimanje za život poput pružanja razlièitih usluga i osnivanja savjetovališta; organiziranje i koordiniranje udruga koje se zauzimaju za razlièite skupine potrebitih osoba te duhovno-molitveni koji bi, uspostavom uèinkovite molitvene mreže, trebao biti potpora svemu. Uspostavljena je i radna skupina za obilježavanje Dana života 2010.

Na kraju okupljenima se obratio g. Marek Michalèík, izvršni direktor slovaèkog Foruma života, iznijevši kratak prikaz toga Foruma koji djeluje od 2003. godine i trenutno ima 37 udruga èlanica. Zaželjevši uspješan razvoj Hrvatskom savezu za život, istaknuo je brojne sliènosti hrvatskog i slovaèkog naroda te potrebu tješnje suradnje dviju nacionalnih krovnih organizacija u promicanju i zaštiti života, braka i obitelji.

Program je zakljuèen zahvalom svima onima koji su doprinijeli utemeljenju Hrvatskog saveza za život, a druženje se nastavilo uz prigodan domjenak kojega je za ovu prigodu darovala vlasnica restorana Marijino zvono, postavši tako prva èlanica Mreže prijatelja života koju Savez pokreæe.