MINUS U PLUS - emisija o vjeri i financijskoj slobodi na HKR-u

mup_slika.jpgHrvatski katolièki radio na inicijativu Ureda HBK za obitelj, koji je okupio struènu skupinu ekonomista, pokrenuo je inovativni serijal emisija MINUS U PLUS o vjeri i financijskoj slobodi. Temeljni ciljevi emisije su: osvijestiti slušatelje na potrebu razumnog upravljanja novcem odnosno materijalnim dobrima u skladu s biblijskim naèelima, Katekizmom katolièke crkve te odrednicama Socijalnog nauka Crkve; pomoæi im da u tome upiju nudeæi smjernice te konkretna znanja i vještine kako bi iz minusa prešli u plus; stvoriti podlogu poduèavanju voditelja i potaknuti nastajanje malih studijskih skupina prije svega u katolièkim župama diljem Hrvatske.

Nastajanje ovog serijala potaknuto je prije svega sve veæim brojem stvarnih ljudi i njihovim stvarnim problema u odnosa prema materijalnim dobrima i upravljanja tim dobrima, a potom i èinjenica kako su financijski problemi jedan od tri glavna uzroka braènih nesuglasica i razvoda braka. Dodatan poticaj bilo je izlaženje hrvatskih prijevoda knjiga o upravljanju materijalnim dobrima prema biblijskim naèelima: I tvoj novac vrijedi, Howarda Daytona u izdanju Kristofora i Upravljanje novcem za katolike Phila Lenahana u izdanju Verbuma. Jasno je kako je trenutna kriza sve to još dodatno aktualizirala,

Emisije se emitira u terminu od 17.30 - 18.30 sati drugog i èetvrtog petka u mjesecu. Uz to, bitno naglasiti potrebu kontinuiteta praæenja kako bi se sadržaj mogao na najbolji naèin iskoristiti u konkretnom životu slušatelja. Kupnja knjige Phila Lenahana svakako bi puno pomogla praæenju emisija, a svaku emisiju bit æe moguæe i naknadno preslušati te preuzeti korisne radne materijale iz tablice s rasporedom emisija:

  "Minus u plus" - raspored emitiranja, materijali i mp3 zapis emisija

 

Kroz dvanaest emisija pratit æe se poglavlja knjige „Upravljanje novcem za katolike. 7 koraka do financijske slobode" u kojima æe se moæi saznati:

  • što Krist i Crkva govore o upravljanju novcem i što to znaèi za vas (Korak 1)
  • kako osnažiti svoj braèni i obiteljski život te nauèiti djecu osnovama mudra upravljanja materijalnim dobrima (Korak 1)
  • što znaèi „raditi sa svrhom" i što to za vas konkretno znaèi (Korak 1)
  • što vam sve treba da razradite obiteljski financijski plan, da trošite u skladu sa svojim moguænostima i da organizirate svoje izdatke (Korak 2)
  • osnovne štednje i ulaganja te što trebate znati o ispravnu planiranju svoje buduænosti i buduænosti svoje djece (Korak 3, Korak 5, Korak 7)
  • kako izaæi iz duga (Korak 4)
  • odgovore na pitanja o kupovini i posjedovanju stambenoga prostora te kako se riješiti hipoteke (Korak 4)
  • kako se služiti raznim vrstama osiguravajuæih polica (Korak 6)
  • zašto je dobro da vaša obitelj razvije naèine planiranja kupnje osnovnih nekretnina (Korak 6)

U preostalim emisijama obradit æe se teme o porezima, samozapošljavanju i honorarnim poslovima, obiteljskom poduzetništvu, ekonomiji zajedništva, meðuobiteljskoj solidarnosti i obiteljskim zajednicama u župama.

 

Urednièki tim:

doc. dr. sc. Zdenko Babiæ, Pravni fakultet u Zagrebu, Studij za socijalni rad

v. pred. mr. sc. Zrinka Gregov, Veleuèilište VERN', Zagreb

Petar Krešimir Hodžiæ, dr. med., Ured HBK za obitelj, Zagreb

prof. dr. sc. Elza Jurun, Ekonomski fakultet, Split

dr. sc. Domagoj Sajter, Ekonomski fakultet, Osijek

 

Svoja pitanja, komentare, primjedbe, svjedoèanstva i uspjehe u podruèju upravljanja novcem u skladu s biblijskim naèelima šaljite na Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript