Održan IV. Svjetski kongres za život

hrvati_zaragoza.jpgOd 6. - 8. studenoga 2009. godine Zaragoza je bila domaæin IV. Svjetskog pro-life kongresa na kojem je u organizaciji Ureda HBK za obitelj sudjelovala i sedmeroèlana hrvatska delegacija. Kongresni sadržaji obuhvatili su struèna predavanja, okrugle stolove i dva veèernja duhovno-simbolièna dogaðanja. Kongres je zakljuèen dodijelom nagrada zaslužnim pojedincima u promicanju i zaštiti života, a donesena je i završna Deklaracija.

Slijedom prethodna tri kongresa u Madridu 2003. g.; Limi 2005. g. i Gradu Meksiku 2007. godine od 6. - 8. studenog  u Zaragozi je održan IV. Svjetski pro-life kongres kojega je organizirala pro-life udruga španjolske pokrajine Aragon, a promicala Španjolska nacionalna pro-life udruga. Temom kongresa „Javna svijest: simfonija za život" željelo se ukazati na sveopæu potrebu podizanja svijesti u korist kulture života. U prekrasnom Auditorumu umjesto filharmonije, širenju  simfonije za život doprinijeli su sudionici kongresa, njih preko 1.000 iz 31 zemlje. Meðu njima našla se i sedmeroèlana delegacija iz Hrvatske predvoðena voditeljem Ureda HBK za obitelj, a koju su èinili predstavnici razlièitih organizacija i ustanova zauzetih u promicanju kulture života. 

Uz to, pozivu organizatora odazvali su se vrsni struènjaci iz 14 zemalja koji su održali ukupno 24 izlaganja. Uvodno plenarno predavanje na temu „Za uèinkovitu obranu života: o osobnosti branitelja" održala je dr. Jutta Burggraf, doktorica psiho-pedagogije na Sveuèilištu u Kölnu i doktorica teologije na Sveuèilištu u Navarri, a zakljuèno plenarno predavanje na temu „Smjernice za pro-life djelovanje u Europi u godinama koje dolaze" održao je John Smeaton,  predsjednik Društva za zaštitu neroðene djece (SPUC) iz Velike Britanije.

Ostala izlaganja bila su rasporeðena unutar 5 okruglih stolova: Etièko-antropološka rasprava na temu „Koliko vrijedi najnemoæniji život. Nove ideje glede rasprave o pobaèaju u 21. stoljeæu"; Medicinsko-znanstvena rasprava na temu „Poèetak ljudskoga života"; Pravno-zakonodavna rasprava na temu „Pravna scena pobaèaja u svijetu"; Društveno-skrbnièka rasprava na temu „Društvene mreže u potpori trudnim ženama" te Politièko-medijska rasprava na temu „Nazovimo stvari njihovim pravim imenom."

U svakom od okruglih stolova na kraæe uvodno izlaganje moderatora, nastavljala bi se po tri izlaganja. Meðu njima svakako treba istaknuti sudjelovanje braènog para Marija i Darke Živkoviæ, voditelja Obiteljskog centra iz Zagreba, koji su svojim izlaganjem „Braèna ljubav kao rješenje za napade na život" pobrali nemali pljesak sudionika. Okrugli stolovi zakljuèivani su odgovorima na izabrana pitanja sudionika.

Program kongresa sadržavao je svjedoèenja i multimedijalne prezentacije kao i dogaðanja u veèernjim satima. Tako je u petak 6. 11. s poèetkom u 22 sata u bazilici sv. Engracije održano dogaðanje koje je ukljuèivalo svjedoèanstva, video prezentacije i višejeziènu krunicu za život u kojoj je jedno otajstvo predmolilo troje èlanova hrvatske delegacije. U subotu se ušlo u molitvenom stavu klanjanjem pred Presvetim oltarskim sakramentom. Veèernje dogaðanje u subotu 7. 11. obilježilo je dojmljivim paljenjem milijun svijeæa na trasi od 4 kilometra od Auditorijuma do poznate bazilike Gospe od Pillar, u znak sijeèanja na žrtve pobaèaja u èemu je sudjelovalo na tisuæe volontera, a pomogli su i sudionici kongresa.

Organizatori su se potrudili i široj javnosti ponuditi zanimljive sadržaje omoguæivši slobodan ulaz u pokrajnu dvoranu gdje se održavali: forum za mlade o fazama razvoja zakona o pobaèaju u Španjolskoj; forum udruga koje se bave post-abortivnim sindromom; prezentacije izdavaèkih kuæa te knjiga, èasopisa i audiovizualnih materijala, a tamo su predstavljeni i razlièiti inovativni projekti i udruge koje brane život.  

Kongres je zakljuèen u nedjelju donošenjem završne Deklaracije i dodjelom nagrada za humanost i zauzimanje za život zaslužnim pojedincima. Osim novih saznanja i iskustava, sudionici kongresa obogaæeni su prije svega osjeæajem zajedništva te spoznajom kako današnje vrijeme traži heroje i svece, koji u branjenju života ne odustaju na prvu prepreku i koji svoju snagu pronalaze u Kristu koji je Put, Istina i Život.