Hrvatski zavjetni križ

Hrvatski zavjetni križ je križ, koji je nastao 1979. godine povodom 1300. godišnjice dogaðaja, kada je papa Ivan IV. uspostavio s knezom Branimirom veze izmeðu Svete Stolice i hrvatskog naroda.

Hrvatski zavjetni križ poseban je znak jubileja Branimirove godine. Hrvatski biskupi na èelu sa zagrebaèkim nadbiskupom Franjom Kuhariæem i izaslanikom pape, kardinalom Franjom Šeperom, istaknuli su ga na velikom slavlju u Ninu 2. rujna 1979. sa željom, da uðe u svaku hrvatsku katolièku kuæu i da trajno podjeæa na jubilarni obnoviteljski program izražen geslom: „Hrvatska katolièka obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu.”

Hrvatski zavjetni križ

Izgled
Križ se sastoji od podloge sa starohrvatskim pleterom, koji se nalazi preko cijelog križa. Na tom pleteru je raspeti Isus Krist. Na vrhu križa je krstionica kneza Višeslava. Nad Isusovom glavom je natpis INRI. Uz Isusovu desnu ruku je spomenik kneza Branimira, a Pralik Gospe Velikog Zavjeta uz Isusovu lijevu ruku. U podnožju križa je znak Branimirove godine (879. – 1979.) s kljuèevima sv. Petra.

Simbolika
Starohrvatski pleter je uzet kao znak hrvatskog naroda i kulture. Isus na pleteru je znak, da je Isus utjelovljen u hrvatsko narodno biæe i da se povijest spasenja dogaðala u našoj povijesti.

Krstionica kneza Višeslava je simbol pokrštavanja hrvatskoga naroda i njegove pripadnosti europskoj kršæanskoj kulturi. Natpis INRI simbolizira dogaðaj, kada je papa Inocent IV. proglasio hrvatski jezik svetim 1248. godine.

Spomenik kneza Branimira je simbol borbe za pravednost i slobodu èovjeka i naroda, kako je to èinio knez Branimir. Pralik Gospe Velikoga Zavjeta je smibol povezanosti hrvatskog naroda s Marijom. Znak Branimirove godine s kljuèevima sv. Petra je znak vjernosti hrvatskog naroda Rimokatolièkoj Crkvi i papi.

Zavjetni križ poruèuje, da je hrvatski narod katolièki i kulturan, pod zaštitom Marije u jedinstvu s papom i da takav želi i ostati.

 Kuhariæ Nin 1979

 

ISPOVIJEST VJERE HRVATA KATOLIKA

"Èvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katolièkoj Crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrješno srce presvete Bogorodice Marije. Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj, èuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen!"