38. Obiteljska ljetna škola u Zagrebu

38obljs.jpg                                                                                                                                   Obiteljski centar Filozofsko-teološkog instituta DI na zagrebaèkom Jordanovcu 110 od èetvrtka 27. do nedjelje 30. kolovoza prireðuje 38. obiteljsku ljetnu školu. Okvirna tema ovogodišnjeg seminara za roditelje, mlade i djelatnike u obiteljskom pastoralu je "Biblija u obitelji - trajno nadahnuæe i poticaj zajedništvu".

Predbilježbe i pobliže obavijesti na telefon 01 4803 - 000, faks 01/ 492 - 3636 ili e-poštom na Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

Kroz predavanja i radionice sudionici æe slušati, raspravljati i aktivno uèiti kako u Objavi nalaziti nadahnuæe i snagu za ostvarenje zajedništva u braku i obitelji. Predavanja su zamišljena interdisciplinarno, a izlažu vrsni struènjaci iz podruèja sociologije, teologije, biblijskih znanosti, obiteljske medicine, pedagogije, ekonomije, psihologije i duhovne teologije. Svaki dan slavit æe se zajednièka euharistija i meditacije.

Sveèano otvaranje 38. obiteljske ljetne škole s pozdravnim govorom o. Jure Bosanèiæa je u 17.30 sati. Slijedi predavanje "Zajedništvo suvremene obitelji" prof. Damira Mravunca, potom veèernja meditacija; u petak u 8.30 sati na temu "Nije dobro da èovjek bude sam" govori o. Pero Vidakoviæ, u 10 sati je rad u radionicama. Zajednièko euharistijsko slavlje je toèno u podne, poslije mise zajednièki je objed, a nastavak je popodne u 16.30 sati. O temi "Otajstvo je to veliko" govori o. Ivan Antunoviæ, u 18 sati je okrugli stol na temu "Dijalog i otajstva Crkve - potpora zajedništvu", predavaèi su o. Josip Sremiæ i o. Marijan Steiner; u 19.30 sati je meditacija potom zajednièka veèera.

U subotu u 8.30 sati poèinje predavanje dr. Anke Jurèeviæ Lozanèiæ "Obitelj i razvoj socijalne kompetencije djeteta", u 10 sati su radionice, a u podne zajednièko slavljenje euharistije te ruèak. Popodne se rad nastavlja u 16.30 sati temom "Pozitivni odnosi u obitelji i dobrobit djece", govori dr. Vesna Biliæ, u 18 sati je okrugli stol na temu "Briga za zdravlje, integracijski pristup, prilika zajedništvu", govore dr. Danijela De Micheli Vitturi, dr. Petar Gotovac i dr. o. Mijo Nikiæ. U 19 sati djeca za roditelje prireðuju prigodni program, a zatim je zajednièka veèera. U nedjelju 30. kolovoza u 9 sati izvještaj o radu po skupinama iznijet æe Bosanèiæ, potom je rasprava. U 10 je zajednièko euharistijsko slavlje, a u 11 sati "Osvrt i pogled u buduænost", rasprava o uspjehu ovogodišnjega susreta te dogovor za sljedeæi. Škola završava nakon zajednièkog objeda.

Za sudionike izvan Zagreba smještaj za vrijeme trajanja Obiteljske ljetne škole osiguran je na više mjesta u gradu. I ove godine osigurano je èuvanje i animacija djece te rad s mladima. Cijena punog pansiona za odrasle po danu (ukljuèujuæi i smještaj u gradu) je 50 kuna, za osnovnoškolsku djecu pola cijene, a za predškolsku je besplatno. I ove godine ponudit æe se veæi popust onim obiteljima koje ne mogu platiti. Sudionici iz Zagreba, mogu dobiti objed po povoljnijoj cijeni, a za djecu su osigurani obroci prije i poslije podne.

Programi se mogu dobiti na porti u Palmotiæevoj 31 te u svim vjerskim knjižarama na Kaptolu.