Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Svako se zaèeto ljudsko biæe ima pravo roditi

Do sada neprevedeni govor pape Benedikta XVI. èlanovima Talijanskoga pokreta za život iz svibnja 2008.


Cijeli tekst...
 

Medicinska oplodnja

zacece.jpgHrvatska biskupska konferencija uputila je Izjavu o medicinskoj oplodnji u kojoj iznosi osnovna naèela na kojima temelji svoj stav o tom delikatnom pitanju, a Ured HBK za obitelj u nastavku donosi nešto opširniji dokument kao doprinos aktualnoj raspravi o Prijedlogu zakona o medicinskoj oplodnji.

Cijeli tekst...
 

Sv. Petar u Šumi: Susret za brak i obitelj

susret_istra.jpg

U organizaciji Obiteljskog savjetovališta Biskupije poreèke i pulske  16. svibnja 2009., u Sv. Petru u Šumi  održan je Susret za brak i obitelj u povodu Meðunarodnog dana obitelji. Susretu je, raèunajuæi organizatore i moderatore grupa prisustvovalo 40-ak sudionika iz cijele Istre. Susret je imao za cilj ukazati na potrebu za duhovnom i psihološkom potporom i pomoæi u kriznim životnim situacijama te su sudionici upoznati s radom i aktivnostima savjetovališta.

Cijeli tekst...
 

Objavljena knjiga "Pravo na roðenje u uèenju Crkve"

pravo_na_rodjenje_naslovnica.jpgU izdanju Centra za bioetiku Filozofsko-teološkoga instituta Družbe Isusove u Zagrebu i Nakladnièke kuæe Tonimir iz Varaždinskih Toplica upravo je izašla knjiga dubrovaèkog katedralnog župnika dr. Stanka Lasiæa "Pravo na roðenje u uèenju Crkve". Na 704 stranice knjiga obraðuje kršæanski pogled na život prije roðenja, od apostola Pavla do pape Benedikta XVI. Vodi èitatelja kroz sustavnu i moralnu teologiju od Poslanice Galaæanima do naputka Dostojanstvo osobe.

Cijeli tekst...
 

Dobrotvorni koncert za Majèin dan

majcin_dan-zaglavlje.jpg

 

 

 

 

U petak 8. svibnja 2009. g. u 20 sati u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski", održat æe se dobrotvorni koncert kojeg, za Majèin dan, organiziraju Zagrebaèka filharmonija i Ured za obitelj Hrvatske biskupske konferencije. Uz pratnju Zagrebaèke filharmonije nastupit æe Oliver Dragojeviæ, Doris Dragoviæ, Arsen Dediæ, Radojka Šverko, Ivo Gamulin Gianni, Ivana Husar-Mlinac i Zagrebaèki mališani. (plakat)

Karte za koncert mogu se nabaviti na blagajni Koncertne dvorane "Vatroslav Lisinski" ili putem mrežnih stranica .

majcin_dan_2.jpgOtvoren je i humanitarni telefon 060 888 700, buduæi da je prihod od prodaje karata i telefonskih poziva namijenjen ureðenju Kuæe za smještaj majki i djece Caritasa Zagrebaèke nadbiskupije na lokaciji Savica-Šanci.

Cijeli tekst...
 

Prvo obilježavanje Svjetskog dana braka u Hrvatskoj

sdb_znak_hr.pngNedavno saznanje da se druge nedjelje u veljaèi obilježava Svjetski dan braka pod pokroviteljstvom Svjetske zajednice braènih susreta, uz èinjenicu da se u pojedinim zemljama organizira i tjedan braka od 7. - 14.  veljaèe, rodili su suradnjom Ureda HBK za obitelj i Hrvatske zajednice braènih susreta kako bi se Svjetski dan braka po prvi puta obilježio i u Hrvatskoj. U toj prigodi krèki biskup mons. Valter Župan, predsjednik Vijeæa HBK za obitelj uputio je doc poruku naslovljenu Ponovo otkriti radosnu istinu o braku.

Obilježavanje Svjetskog dana braka usprkos naglašenoj tendenciji negativnog prikazivanja braka u društvu, otvara vrata pozitivnom govoru o braku i svjedoèanstvima supružnika koji, unatoè neizbježnim teškoæama i problemima, pronalaze naèine da rastu u ljubavi i meðusobnom poštivanju pritom zajednièki njegujuæi i stalno obnavljajuæi svoj brak. 

Za potrebe prvog obilježavanja Svjetskog dana braka u Hrvatskoj 8. veljaèe 2009. godine, prireðen je prigodan doc programski paket namijenjen župama. Paket sadrži prijedloge i materijale koji ukljuèuju moguæe pripremne radnje, liturgijski predložak za euharistijsko slavlje i uru klanjanja te „Molitvu za naš brak" uz neke ideje što bi supružnici taj dan mogli uèiniti jedno za drugo. doc Molitva i konkretne ideje mogu se obostrano ispisati pisaèem u boji na nešto tvrðem papiru te potom podijeliti supružnicima koji doðu na sveèanu misu. Uspjeh ove inicijative ovisi o suradnji sveæenika i braènih parova u župama, što u svojoj poruci istièe  i biskup Župan, pa se valja nadati kako æe do te suradnje zaista doæi u što veæem broju župa.

 

 

Dan života 2009.

Prošlogodišnji Dan života bio je obilježen pozivom na obiteljsku molitvu i znakovitim iskazivanjem solidarnosti putem donacijskog telefona. Upuæeno je 27.248 poziva od èega je uz prilog tvrtke Markot.tel ukupno prikupljeno 61.308 kuna. Kako je bilo i predviðeno u svih 38 rodilišta na podruèju Republike Hrvatske darivana su djeca odnosno rodilje. Od srca želimo zahvaliti svima koji su doprinijeli uspjehu te akcije.

U povodu Dana života 2009. koji ove godine pada na 1. veljaèe, krèki biskup mons. Valter Župan, predsjednik Vijeæa HBK za obitelj, uputio je prigodnu poruku naslovljenu „Novi feminizam" u korist života. Rijetkima je poznato da je upravo papa Ivan Pavao II. u enciklici Evangelium Vitae iz 1995. g. uveo taj pojam i pozvao žene da bude promicateljice „novog feminizma".

wwalf.jpgJedna od prvih koja je na taj poziv odluèila odgovoriti je prof. Olimpia Tarzia, ujedno autorica Proglasa novog feminizma te predsjednica Svjetske alijanse žena za život i obitelj. Na kongresu u Zadru održala je poticajno izlaganje na temu - „Ženski genij" pred novim izazovima plodnosti i neplodnosti, kojega su sudionici u završnom vrednovanju izdvojili kao najbolje.

Više informacija o njoj i njenom radu može se pronaæi na internetskoj stranici www.olimpiatarzia.it, a intervju s njom objavljen je u Glasu Koncila od 1. veljèe 2009.

 

U Zadru održan Meðunarodni kongres o 40. obljetnici enciklike "Humanae Vitae"

kongres_mala.jpg

U povodu 40. obljetnice objavljivanja enciklike "Humanae vitae" pape Pavla VI. u Zadru je od 28. do 30. studenoga 2008. godine održan Meðunarodni Kongres "Humanae vitae za sva vremena - ljudska spolnost življena u velikodušnosti i razboritosti". U kongresnoj dvorani Falkenstainer hotela Donat tijekom tri dana trajanja kongresa okupilo se preko 200 sudionika iz zemlje i inozemstva kojima je Sveti Otac Benedikt XVI. uputio prigodnu poruku i blagoslov.

Kongres su organizirali Ured HBK za obitelj, Zadarska nadbiskupija, Hrvatsko katolièko lijeènièko društvo i Hrvatsko katolièko društvo medicinskih sestara i tehnièara, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Zadarske županije, Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije kao domaæina, a uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te Ministarstva obitelji, branitelja i meðugeneracijske solidarnosti.

Sažetke predavanja i predstavljanja metoda prirodnog planiranja obitelji moguæe je pronaæi na www.humanae-vitae.net, a naglasci i zakljuèci kongresa objedinjeni su u zakljuènoj izjavi.

Cijeli tekst...
 

Hrvatska delegacija na kongresu u Rimu o 40-toj obljetnici enciklike Humanae Vitae

delegacija_bazilika.jpgU Rimu je od 3. - 4. listopada održan meðunarodni kongres „Humanae Vitae: aktualnost i proroštvo enciklike" u povodu 40-te obljetnice te enciklike pape Pavla VI. Na kongresu uprilièenom na rimskom Katolièkom sveuèilištu  Sacro Cuore sudjelovalo je oko 500 sudionika meðu kojima i sedemeroèlana delegacija u organizaciji Ureda HBK za obitelj, koja ujedno predstavlja i jezgru organizacijskog odbora za hrvatsko struèno-edukativno dogaðanje o obljetnici enciklike koje je predviðeno za 28. - 30. studenog u Zadru.
Na poèetku kongresa u petak 3. listopada proèitana je poruka Svetog Oca Benedikta XVI. sudionicima kongresa u kojoj je dotaknuvši osnovne odrednice enciklike izrazio zahvalu za do sada uèinjeno kao i poticaj na daljnje zauzimanje. Kongres je bio podijeljen u tri meðusobno povezene cjeline: Aktualnost poruke, Kako su na poruku enciklike odgovorili oni kojima je upuæena i Operativne strategije. U subotu ujutro sudionici kongresa zajedno su slavili Euharistiju u bazilici sv. Petra, a koju je predvodio državni tajnik Svete Stolice kardinal Tarcizio Bertone. Nakon popodnevnog okruglog stola o ulozi i doprinosu razlièitih institucija ispunjenju Humanae Vitae kongres je zakljuèen predstavljanjem zakljuène izjave.
Cijeli tekst...
 

Održan Intenzivni vikend prouèavanja Apostolskog pisma Mulieris dignitatem

md_vikend_web.jpgU organizaciji Ureda HBK za obitelj od 18. - 20. travnja u Duhovnom centru Granešina održan je Intenzivni vikend prouèavanja Apostolskog pisma o dostojanstvu i pozivu žene Mulieris dignitatem Ivana Pavla II. U povodu dvadesete obljetnice od objave dokumenta, skupina od 15-tak osoba, koja je tijekom protekle godine dana pri Uredu HBK za obitelj prouèavala Teologiju tijela Ivana Pavla II., vikend je osmislila u seminarskom obliku. Pri tome su sudionici priredili i izlagali pojedine toèke odnosno poglavlja dokumenta nakon èega bi uslijedila rasprava. Program je sadržavao i duhovnu sastavnicu uz duhovno vodstvo don Damir Stojiæa, koji je o Teologiji tijela studirao u SAD-u.

Za nadati se kako æe iskustvo ovog intenzivnog vikenda poslužiti i drugima kako bi upoznali spomenuti dokument te da æe njegove poruke i smjernice snažnije zaživjeti u hrvatskom društvu.

Cijeli tekst...
 

Meðunarodna konferencija "Ulje na rane"

logo_gpii.gifsamaritanac.jpg.jpgPapinski institut Ivan Pavao II. za studij braka i obitelji organizira meðunarodnu konferenciju Ulje na rane - odgovor na pošasti pobaèaja i razvoda u Rimu od 4. - 5. travnja 2008. Sljedeæi poziv pape Banedikta XVI. iz enciklike Deus Caritas Est konferencijom se želi ohrabriti na promišljanje o patnji osoba koje su proživjele razvod svojih roditelja ili nose traume pobaèaja. Tijekom dva dana planira se obraditi èetiri podruèja: Djeca razvedenih, Skrivene posljedice pobaèaja, Patnje pobaèaja: prema pastoralnom odgovoru te Graðenje pastorala za djecu razvedenih (letak na engleskom i talijanskom).

 

Meðunarodni kongres u povodu 20. obljetnice apostolskog pisma Mulieris Dignitatem

roma-congreso-md20.jpgU Rimu je od 7. -  9. veljaèe u organizaciji Papinskog vijeæa za laike održan meðunarodni kongres „Muškarac i žena, èovještvo u svojoj cjelovitosti" u prigodi 20. obljetnice apostolskoga pisma Ivana Pavla II. Mulieris Dignitatem o dostojanstvu i pozivu žene. Najava kongresa pobudila je iznimno velik interes diljem svijeta tako da organizatori nisu mogli primiti sve one koji su željeli sudjelovati. Trodnevni kongres okupio je 260 sudionika iz 49 zemalja sa pet kontinenata, meðu kojima su bili i predstavnici 40 biskupskih konferencija, 29 crkvenih pokreta i zajednica te 16 katolièkih organizacija žena. Crkvu u Hrvata predstavljao je mr. don Željko Majiæ, vicerektor Hrvatskoga papinskog zavoda svetoga Jeronima.

Važnost i aktualnost ove teme potvrdio je i Sveti Otac Benedikt XVI. prigodnim poticajnim govorom kojim se 9. veljaèe obratio sudionicima skupa, a o èemu je kratki izvještaj donio hrvatski program Radio Vatikana.

(prikaz kongresa i prijevod papinog govora su u pripremi)

 

 

Radionica o interaktivnim metodama priprave za brak

RadionicaNa inicijativu biskupa msgr. Valtera Župana u organizaciji Ureda za obitelj HBK od 8. – 9. veljaèe 2008. godine održana je 2. Meðunarodna radionica interaktivnih metoda u pripravi za brak u Duhovnom centru Marije Terezije na Vrhovcu u Zagrebu. Radionica je bila namijenjena (nad)biskupijskim povjerenicima za pastoral obitelji te voditeljima i suardnicima u teèajevima priprave za brak. Okupilo se 50-tak sudionika meðu kojima predstavnici pokreta i zajednica te predstavnici Mostarsko-duvanjske biskupije.

Voditelji radionice bili su Claude Heriard, koji je sa suprugom Daniele bivši potpredsjednièki par Centara priprave za brak Francuske te Therese i Jan Steenberg, sadašnji delegati Francuske u Meðunarodnoj federaciji centara priprave za brak (FICPM). Najzaslužniji za održavanje ovakvih radionica su braèni par Zrinka i Zlatko Gregov, hrvatski predstavnici u FICPM-u.

Svrha radionice je bila upoznati sudionike s naèinom rada u Francuskoj te nekim interaktivnim metodama kojima se koriste u FICPM-u kako bi ih se moglo prilagoditi i uspješno primijeniti kod nas. Program je obuhvaæao 4 tematska bloka prožeta radom u malim skupinama. Dvodnevno druženje zakljuèeno je u subotu popodne Sv.misom koju je predvodio krèki biskup mons. Valter Župan, predsjednik Vijeæa HBK za obitelj. Polaznici radionice su uz certifikat dobili i materijale na CD-u koji se mogu naæi na adresi www.ficpm.eu/crotia/

 

Cijeli tekst...
 

DAN ŽIVOTA 2008. - „ŽIVOT JE BLAGOSLOV I RADOST"

nedjelja, 3. veljaèe 2008.

ObiteljDan života nuka nas da poštujemo, njegujemo, štitimo i pomažemo svaki ljudski život od zaèeæa do naravne smrti te potièe vjernike da mole za život, osobito onda kad je ugrožen. Obilježavanje Dana života, koji se ove godine slavi u nedjelju 3. veljaèe, odvijat æe se pod geslom „Život je blagoslov i radost". To je naslov i poruke biskupa Valtera Župana, predsjednika Vijeæa HBK za obitelj, u kojoj se istièe da, unatoè moguæim teškoæama, život doživljavamo kao izvor blagoslova i radosti.

Ovogodišnja proslava, koju priprema i koordinira Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj, bit æe u znaku molitve za život i dobrotvorne akcije na nacionalnoj razini. Ured je za ovu prigodu po prvi put priredio plakat te letak koji æe se dijeliti vjernicima u župama. Letkom se poziva na primanje i prihvaæanje svakog ljudskog života te stvaranje zajedništva u brizi za život najmanjih.

Cijeli tekst...
 

STOQ'07 konferencija "Ontogeneza i ljudski život"

depliant.jpg

U Rimu je od 15. - 17. studenog održana STOQ'07 konferencija kao druga po redu meðunarodna konferencija u sklopu projekta STOQ (Znanost, teologija i ontološka potraga prema eng. Science, Teology and Ontological Quest) kojim koordinira Papinsko vijeæe za kulturu i u koji je ukljuèeno šest papinskih sveuèilišta. STOQ'07 konferenciju na temu „Ontogeneza i ljudski život" organizirao je Papinski ateneum Regina Apostolorum u suradnji s Papinskom akademijom za život.

 
Cijeli tekst...
 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 Sljedea » Kraj »»

Stranice 91 - 105 od 105
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png