Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Održan Prvi nacionalni studijski dan

nsd2013_zd_foto.jpgPrvi nacionalni studijski dan za djelatnike pastorala braka i obitelji održan je 19. i 20. travnja 2013. u Samostanu Arbanasi Školskih sestara franjevki u Zadru na temu "Od teologije tijela do evanðelja života". Hrvatska biskupska konferencija, kao glavni organizator dogaðanja, operativnu organizaciju povjerila je Uredu za život i obitelj, a domaæin je bila Zadarska nadbiskupija.

Ukupno je sudjelovalo 155 registriranih odraslih sudionika od kojih najviše braènih parova predstavnika hrvatskih (nad)biskupija i sveæenika te nekolicina predstavnika nacionalnih laièkih udruženja, pokreta i udruga koje se bave životom, brakom i obitelji. Uz to, u organiziranu animaciju bilo je ukljuèeno 36-ero djece sudionika.

Na kraju Studijskog dana sudionici su predstavnicima crkvene i zakonodavne vlasti te cjelokupnoj javnosti uputili Izjavu

Cijeli tekst...
 

PROSLAVA "Evanðelje života: Vjerni životu" u Rimu

pav_logo_latinski.jpg

Proslava"Evanðelje života: Vjerni životu"

u Godini vjere održat æe se u organizaciji Papinske akademije za život 15. i 16. lipnja 2013. u Rimu.

To je uistinu jako važno dogaðanje, jer æe vjernici iz èitavog svijeta dobiti prigodu okupiti se sa Svetim Ocem u zajednièkom svjedoèanstvu o svetosti i vrijednosti svakoga ljudskog života: onih ostarjelih, onih bolesnih, života umiruæih i svih patnika. Uz to, to æe dogaðanje biti prigoda za proslaviti, utvrditi i ohrabriti sve one koji predano i uz samoodricanje slijede korake Dobrog Pastira brinuæi se o fizièkim, emocionalnim, psihološkim i duhovnim potrebama starijih, nemoænih, bolesnih, neroðenih i nepokretnih osoba kao i umiruæih te onih koji na bilo koji naèin pate. Organizator se nada da æe broj okupljenih na Trgu sv. Petra u Rimu biti toliko velik da æe èitav svijet moæi èuti zborni izraz Crkve o samoj srži Isusovog otkupiteljskog poslanja: "Ja doðoh da život imaju, u izobilju da ga imaju (Iv 10,10; usp. Evangelium Vitae 1).

Cijeli tekst...
 

Obitelji, doživi radost vjere!

pellegrinaggio_famiglie_roma_2013.jpgPod pokroviteljstvom Papinskog vijeæa za obitelj 26. i 27. listopada 2013. obitelji iz cijelog svijeta hodoèastit æe u Rim na grob sv. Petra. Naziv dogaðaja "OBITELJI, DOŽIVI RADOST VJERE! Hodoèašæe obitelji na grob sv. Petra u Godini vjere" èini nas svjesnim kako æe to hodoèašæe biti prigoda za radosno dijeljenje s obiteljima iz èitavog svijeta. Ono je sastavni je dio predloženih inicijativa za Godinu vjere koju je otvorio papa emeritus Benedikt XVI.

Cijeli tekst...
 

Papa Franjo o obitelji

papa_franjo.jpgU homiliji na misi povodom poèetka svoje papinske službe u utorak 19. ožujka 2013., na blagdan sv. Josipa "Èuvara Otkupiteljevog", papa Franjo je prigodno progovorio o gajenju poštovanju prema svakom Božjem stvorenju te kako se valja brinuti jedni za druge i uzajamno se èuvati u obitelji:

...èuvati znaèi gajiti poštovanje prema svakom Božjem stvorenju i svijetu u kojem živimo. To znaèi èuvati ljude, brinuti se za sve, za svaku osobu, s ljubavlju, osobito za djecu, starije, one koji su najslabiji, koji su èesto posljednji na koje mislimo. To znaèi brinuti jedni za druge u obitelji: braèni drugovi èuvaju jedan drugoga, zatim kao roditelji brinu se za djecu, a vremenom i djeca postaju èuvari roditelja.

 

 

Mrežna stranica i logo VIII. Svjetskog susreta obitelji

logo_philly.pngOtvorena je službena mrežna stranica VIII. Svjetskog susreta obitelji koji æe se od 25. - 27. rujna 2015. održati u sjevernoamerièkom gradu Philadephiji. Za sada se na stranici uz neke osnovne informacije nalazi pozdravno pismo biskupa Chaputa kao i objašnjenje službenog znaka susreta.

Cijeli tekst...
 

Službeni datum održavanja VIII. Svjetskog susreta obitelji

nadbiskup_chaput.jpgNa konferenciji za medije 25. veljaèe 2013. mons. Charles Chaput najavio je  službeni datum održavanja VIII. Svjetskog susreta obitelji. Susret æe se održati od 22. - 27. rujna 2015. u Philadelphiji, jednom od najstarijih i najvažnijih naseljenih podruèja u Sjedinjenim Amerièkim Državama, gdje su, kako je nadbiskup istaknuo, "Sjedinjene Države nastale kao nacija i gdje su zaèeti politièki ideali koji su imali biti u službi ljudskih prava, ljudskih sloboda i ljudskog dostojanstva".


Cijeli tekst...
 

Globalni dan roditelja 2013.

un_logo.jpgOpæa skupština Ujedinjenih naroda je 17. rujna 2012. donošenjem rezolucije A/RES/66/292 proglasila novi meðunarodni dan: Globalni dan roditelja koji æe se obilježavati 1. lipnja svake godine svake godine u èast roditelje u cijelom svijetu. Rezolucija je usvojena na inicijativu Nassira Abdulaziz Al-Nassera, prethodnog predsjednika Glavne skupštine iz Katara, a taj dan veæ je uvršten u službeni kalendar UN-a za 2013.

Generalna skupština "priznaje da je obitelj imala najveæu odgovornost za odgoj i zaštitu djece. Skupština poziva sve zemlje èlanice da proslave Dan u punom partnerstvu s civilnim društvom, posebice udrugama koje ukljuèuje mlade ljude i djecu."

Takoðer, tom se rezolucijom ne prepoznaju iskljuèivo roditelji, veæ se, kao što su je to izrijekom navedeno, "posredno odaje priznanje naporima u poticanju roditeljskog obrazovanja i potrebi da se roditeljima pruži potpora radi opæe dobrobiti obitelji."

Cijeli tekst...
 

Kalendar dogaðanja Papinskog vijeæa za obitelj u 2013.

nadbiskup_paglia.jpgPredsjednik Papinskog vijeæa za obitelj, monsinjor Vincenzo Paglia, sa suradnicima je 5. veljaèe u Rimu održao  tiskovnu konferenciju na kojoj je predstavljen kalendar dogaðanja toga dikasterija u tekuæoj godini.

Cijeli tekst...
 

Svjetski dan braka 2011.

svadba_u_kani_web.jpgU nedjelju 13. veljaèe pod pokroviteljstvom Hrvatske zajednice braènih susreta u nas æe se po treæi puta obilježiti Svjetski dan braka. Uz otprije predloženi paket za obilježavanje vrijedi izdvojiti prijedlog Meditativnog razmišljanja sa scenskim prikazom na temu „Posude u Kani". Takoðer, preporuèa se u subotu 12. veljaèe sa skupinom braènih parovima (zajednicom obitelji) u župama zapoèeti s prvima dvama katehetskim radionicama iz projekta „Mozaik obiteljskih prava“ u cilju priprave za Nacionalni susret katolièkih obitelji.

Naime, nakon uvodne katehetske radionice koja daje okvir cijelom projektu, druga obraðuje prigodnu temu „(Do)živjeti brak kao vrjednotu“ na temelju prvog èlanka Povelje o pravima obitelji Svete Stolice. Spomenute katehetske radionice za to odreðeni braèni parovi voditelji mogu dobiti od (nad)biskupijskih povjerenika za brak i obitelj ili izravno od Ureda HBK za obitelj.

 

Dan života 2011

plakat_dz2011.jpgOvogodišnje, 16. po redu, obilježavanje Dana života u Hrvatskoj u nedjelju 6. veljaèe jedna od važnih toèaka pripreme za Nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji odnosno pohod Svetog Oca našoj Domovini 4. i 5. lipnja. Krèki biskup i predsjednik Vijeæa HBK za obitelj uputio je svoju poruku naslovljenu „Obitelj – najveæa pomoæ djeci“, a Zagrebaèka nadbiskupija je za tu prigodu doradila i dopunila materijale koje je Ured HBK za obitelj bio priredio radi sudjelovanja u Bdijenju za neroðeni život sa Svetim Ocem uoèi prve nedjelje Došašæa 2010.

Uz to, preporuèuje se da u kontekstu obilježavanja Dana života u zajednicama obitelji pri župama obradi katehetska radionica „Kultura života“ iz projekta „Mozaik obiteljskih prava“ Ureda HBK za obitelj. Voditelji zajednica obitelji u župama katehetske radionice mogu dobiti u elektronskom obliku od (nad)biskupijskih povjerenika za brak i obitelj ili izravno od Ureda HBK za obitelj.

 

Bdijenje za neroðeni život uoèi prve nedjelje Došašæa

Uoèi prve nedjelje Došašæa, papa Benedikt XVI. æe u bazilici sv. Petra u Rimu, kao i obièno, predvoditi molitvu prve veèernje. Ove godine, u kontekstu vremena Došašæa i nadolazeæe svetkovine Božiæa, molitva veèernje biti æe dio "bdijenje za neroðeni život". Sveti Otac pozvao je sve biskupe u svijetu da predsjedaju sliènim slavljima u svojim biskupijama te da se u to ukljuèuje vjernici u svojim župama, kao i vjerske zajednice, udruge i pokreti.

Svrha toga bdijenja je prema Svetoj Stolici: „zahvaliti Gospodinu za njegovo posvemašnje sebedarje svijetu i za njegovo utjelovljenje koje je svakom ljudskom životu dalo pravu vrijednost i dostojanstvo" te „zazvati njegovu zaštitu nad svakim ljudskim biæem pozvanim u postojanje."

Kardinal Antonio Canizares Llovera, prefekt Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata i kardinal Ennio Antonelli, predsjednik Papinskog vijeæa za obitelj, po apostolskim nuncijima, poslali su pismo predsjednicima biskupska konferencija pozivajuæi sve biskupe da se pridruže ovoj inicijativi kako bi bili u duhovnom zajedništvu sa Svetim Ocem u promicanju predanosti i svjedoèanstva Crkve za kulturu života i ljubavi.

 

V. Svjetski molitveni kongres za život u Rimu

jesus_rome.jpgV. Svjetski molitveni kongres za život održat æe se u Rimu od 5. - 10. listopada 2010. Misao vodilja kongresa je „I svjetlo u tami svijetli" (Iv 1,5). Nadahnuti govori poznatih govornika, osvjedoèenih promicatelja zaštite i dostojanstva ljudskoga života, pomoæi æe sudionicima da saznaju najnovije spoznaje i praktièna iskustva. Svaki æe se dan slaviti Sveta Misa kao zadovoljština za grijehe protiv života, a euharistijska klanjanja i molitva obilježit æe tijek kongresa. Detaljnije informacije mogu se pronaæi na mrežnim stranicama organizatora koji su zapoèeli s ovim kongresima nadahnuti rijeèima pape Ivana Pavla II.

Cijeli tekst...
 

"Demografija i obitelj" glavna tema plenarnog zasjednja CCEE

 logo CCEEIduæe plenarno zasjedanje Vijeæa europskih biskupskih konferencija (CCEE) održat æe se u Nadbiskupskom pastoralnom institutu Zagrebu od 30. rujna do 3. listopada 2010. na temu „Demografija i obitelj u Europi“ (izvještaj s konferencije za novinare održane u petak 24. rujna u Tajništvu HBK donosi IKA )
Cijeli tekst...
 

Predstavljanje VII. Svjetskog susreta obitelji 2012.

tiskovni Ured Svete StoliceU petak 24. rujna u Tiskovnom uredu Svete Stolice kadinal Enio Antonelli, predsjednik Papinskog vijeæa za obitelj, predstavio je tijek pripremnih aktivnosti za VII. Svjetski susret obitelji koji æe se od 30. svibnja do 3. lipnja 2012. godine održati u Milanu. Kardinal Antonelli ukratko je iznio glavne sastavnice Susreta te istaknuo tri temeljena projekta na kojima Vijeæe trenutno radi: 1) Obitelj kao subjekt evangelizacije; 2) Obitelj, dobitak za društvo i 3) Vedemekum priprave za brak.
Uz to, predstavio je i sadržaj poruke koju mu  je povom obrazloženja tema susreta "Obitelj, rad i blagdan" uputio Sveti Otac o èemu izvještava IKA .

 

 

Priprava za brak kao prilika za (re)evangelizaciju

ficpm_fatima_logo.gifU organizaciji Meðunarodne federacije centara priprave za brak (FICPM) u Fatimi su od 8. - 11. travnja održani 44. Meðunarodni dani na temu „Centri priprave za brak - prilika za (re)evangelizaciju". Program Meðunarodnih dana veæ po obièaju obuhvaæa po tri predavanja i radionice te okrugli stol na kojemu se predstave iskustva pojedinih zemalja na izabranu temu. Na meðunarodnim danima u Fatimi sudjelovali su i predstavnici iz Hrvatske.

Cijeli tekst...
 

Sveta Stolica pozvala na poboljšanje položaja žena

un_logo.jpgNa 54. zasjedanju Povjerenstva o stanju žena, koje se održavalo u prigodi Meðunarodnoga dana žene, nadbiskup Celestino Migliore, stalni promatraè Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u New Yorku , pozvao je na poboljšanje položaja žena u svijetu. (cjelovit izvještaj na stranicama IKA -e)

 

Utemeljenje Hrvatskog braènog i obiteljskog saveza

cro-bios_vodstvo.jpgNa uoènicu Svjetskog dana braka u subotu 13. veljaèe 2010. u Tribini Grada Zagreba održana je Osnivaèka skupština Hrvatskog braènog i obiteljskog saveza CRO-BIOS. U redovno èlanstvo  Saveza pristupilo je 13 udruga, a još 2 u pridruženo èlanstvo. Osnovni cilj Saveza nacionalna je koordinacija zajednièkih napora udruženih èlanova u zauzimanju za brak i obitelj kako bi njihovo djelovanje bilo sustavnije, organiziranije i sveobuhvatnije, a zajednièko nastupanje u društvu snažnije i prepoznatljivije. 
Cijeli tekst...
 

Nacionalni susret obitelji 2011.

Na Izvanrednom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije održanom u ponedjeljak 25. sijeènja 2010. prihvaæena je inicijativa za organizaciju Nacionalnog susreta obitelji koji bi se trebao održati 2011. godine. Tim povodom u srijedu 10. veljaèe u organizaciji Ureda HBK za obitelj održat æe se susret (nad)biskupijskih povjerenika za brak i obitelj koji æe poslužiti za strategijsko planiranje toga važnog dugaðaja.

 

Teologija tijela za poèetnike u izdanju Verbuma

tt_west.jpg Uoèi Valentinova i Svjetskog dana braka u izdanju Verbuma iz Splita svjetlo dana ugledala je knjiga "Teologija tijela za poèetnike" autora Christophera Westa, najpoznatijeg popularizatora toga uèenja pape Ivana Pavla II. o tijelu i ljudskoj spolnosti. Buduæi da živimo u vremenu obilježenim dubokom krizom spolnosti, pri èemu se uporno pokušava iskrivljavati istina o tome da je spolnost nešto dobro i sveto, postavlja se pitanje postoji li izlaz. Upravo "teologija tijela" Ivana Pavla II. daje odgovore za kojima u svojoj nutrini èezne svaki èovjek. S obzirom da su izvorne keteheze zahtjevne za èitanje i razumijevanje, Christopher West u spomenutoj knjizi na jednostavan i svakome razumljiv naèin nudi sažetak Papina uèenja o spolnosti.

Cijeli tekst...
 

Snimke emisija MINUS u PLUS

Svi zainteresirani za postizanje financijske slobode mogu preuzeti snimku emisije Minus u plus emitirane na Hrvatskom katolièkom radiju u petak 22. sijeènja, kao i sve dosadašnje emisije serijala. Za tu svrhu na mrežnoj stranici Ureda HBK za obitelj postavljen je zasebni prozor.
 

Poruka biskupa Župana za XV. Dan života

U povodu ovogodišnjeg Dana života krèki biskup mons. Valter Župan, predsjednik Vijeæa HBK za obitelj uputio je prigodnu poruku .
 

Utemeljen Hrvatski savez za život

prisega_cro-vita_duznosnika.jpgU subotu, 12. prosinca 2009., na blagdan BDM Gospe Guadalupske, zaštitnice života, pri zagrebaèkom samostanu franjevaca kapucina na Svetom Duhu utemeljen je Hrvatski savez za život (CRO-VITA), kao savez udruga s temeljnim ciljem nacionalne koordinacije zajednièkih napora udruženih èlanova u zauzimanju za život.
Cijeli tekst...
 

MINUS U PLUS - emisija o vjeri i financijskoj slobodi na HKR-u

mup_slika.jpgHrvatski katolièki radio na inicijativu Ureda HBK za obitelj, koji je okupio struènu skupinu ekonomista, pokrenuo je inovativni serijal emisija MINUS U PLUS o vjeri i financijskoj slobodi. Temeljni ciljevi emisije su: osvijestiti slušatelje na potrebu razumnog upravljanja novcem odnosno materijalnim dobrima u skladu s biblijskim naèelima, Katekizmom katolièke crkve te odrednicama Socijalnog nauka Crkve; pomoæi im da u tome upiju nudeæi smjernice te konkretna znanja i vještine kako bi iz minusa prešli u plus; stvoriti podlogu poduèavanju voditelja i potaknuti nastajanje malih studijskih skupina prije svega u katolièkim župama diljem Hrvatske.

Cijeli tekst...
 

Ciklus tribina o obitelji u Granešini

dc_granesina.jpgU zagrebaèkoj Granešini u tijeku je 4. ciklus tribina "Sijaè Rijeèi" na temu Obitelj. Tribine se održavaju svaki èetvrtak u u Duhovnom centru Kæeri Božje Ljubavi, Granešina 3 s poèetkom u 19.30 sati. Slijedeæu u èetvrtak 3. prosnica održat æe braèni par Gregov o upravljanju novcem za katolike. Više informacija na mrežnoj stranici www.kblj.hr,  a ovdje preuzmite plakat
 

Održan IV. Svjetski kongres za život

hrvati_zaragoza.jpgOd 6. - 8. studenoga 2009. godine Zaragoza je bila domaæin IV. Svjetskog pro-life kongresa na kojem je u organizaciji Ureda HBK za obitelj sudjelovala i sedmeroèlana hrvatska delegacija. Kongresni sadržaji obuhvatili su struèna predavanja, okrugle stolove i dva veèernja duhovno-simbolièna dogaðanja. Kongres je zakljuèen dodijelom nagrada zaslužnim pojedincima u promicanju i zaštiti života, a donesena je i završna Deklaracija.
Cijeli tekst...
 

Prvi spomenik neroðenoj i nevinoj djeèici u Hrvatskoj

spomenik_karlovac.jpeg

„Milosrdni Isuse oprosti nam  za neroðenu i nevinu djeèicu koja više nisu s nama". Natpis je to ispod prvog spomenika neroðenoj i nevinoj djeèici u Hrvatskoj, koji je u ponedjeljak, 5. listopada, na dan sv. Faustine Kowalske, sveèano otkriven i blagoslovljen na karlovaèkom groblju Jamadol. Spomenik je izradio kipar Franjo Haramina, a otkrio ga je karlovaèki gradonaèelnik g. Damir Jeliæ. U nazoènosti kolega sveæenika pred okupljenim mnoštvom obred blagoslova predvodio je dekan Karlovaèkog dekanata vlè. Ferdinand Vražiæ.

Cijeli tekst...
 

Osvježeni rasporedi zaruènièkih teèajeva

wedding-rings.jpgZa sve one koji se uskoro planiraju sklopiti sakramenat ženidbe u Katolièkoj crkvi osvježili smo rasporede zaruènièkih teèajeva u zasebnom prozoru na naslovnici, a donosimo i raspored dogaðanja u obiteljskom pastoralu u Zagrebaèkoj nadbiskupiji za 2009/2010.
 

Proslava obljetnica u Ninu pod znakom Hrvatskog zavjetnog križa

nin2009_branimirova.jpgU nedjelju 6. rujna u Ninu je uprilièena proslava pod nazivom "Nin, 879 - 1979 - 2009 / 1130 godina vjernosti Hrvata Bogu i Katolièkoj Crkvi" kao spomen na svehrvatsko slavlje koje je 1979. godine u zajedništvu svih hrvatskih biskupa predvodio, papin izaslanik, kardinal Franjo Šeper. Tada se okupilo veliko mnoštvo od 250.000 Hrvata sa svih kontinenata kako bi zajedno obilježili 1100. obljetnicu razmjene pisama izmeðu pape Ivana VIII. te hrvatskog kneza Branimira i ninskog biskupa Teodozija o priznanju hrvatskog suvereniteta i potvrda vjernosti Hrvata Svetoj Stolici (Branimirova godina).

Obilježavajuæi te dvije obljetnice svetu misu za domovinu u ninskoj župnoj crkvi Sv. Anselma  predvodio je zadarski nadbiskup Ivan Prenða. Cjeloviti izvještaj o tom dogaðaju može se proèitati u Glasu koncila od 13. rujna, a ovdje se želi naglasiti nadbiskupov podsjetnik na zavjet sadržan u geslu "Hrvatska katolièka obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu" te èinjenicu kako je bilo zamišljeno da svaka hrvatska katolièka obitelj posjeduje Branimirov odnosno Hrvatski zavjetni križ.

Stoga, u smislu poticaja na obnovu zavjeta i nabavku križa, Ured HBK za obitelj na svojim mrežnim stranicama uvodi novu trajnu sastavnicu koja donosi kratko obrazloženje Hrvatskog zavjetnog križa i molitveni obrazac Ispovijesti vjere Hrvata katolika koje bi trebala biti dio svakodnevne molitve hrvatskih katolièkih obitelji.

Cijeli tekst...
 

Obitelj je protagonista evangelizacije

Crkva naglašava ulogu kršæanske obitelji kao subjekta, a ne objekta, evangelizacije s jedinstvenim poslanjem da zahvate ljude u svojim vlastitim krugovima. To je bio jedan od zakljuèaka dvodnevnog meðunarodnog seminara održanog u Rimu od 10. - 11. rujna 2009. godine u organizaciji Papinskog vijeæa za obitelj. Seminar je obraðivao temu „Obitelj - subjekt evangelizacije", a okupio je braène parove iz èitavog svijeta kao i sveæenike ukljuèene u pastoralnu skrb o obitelji.
 

38. Obiteljska ljetna škola u Zagrebu

38obljs.jpg                                                                                                                                   Obiteljski centar Filozofsko-teološkog instituta DI na zagrebaèkom Jordanovcu 110 od èetvrtka 27. do nedjelje 30. kolovoza prireðuje 38. obiteljsku ljetnu školu. Okvirna tema ovogodišnjeg seminara za roditelje, mlade i djelatnike u obiteljskom pastoralu je "Biblija u obitelji - trajno nadahnuæe i poticaj zajedništvu".

Predbilježbe i pobliže obavijesti na telefon 01 4803 - 000, faks 01/ 492 - 3636 ili e-poštom na Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

Cijeli tekst...
 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 Sljedea » Kraj »»

Stranice 61 - 90 od 105
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png