Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Sv. Petar u Šumi: Susret za brak i obitelj

Ispis E-mail

susret_istra.jpg

U organizaciji Obiteljskog savjetovališta Biskupije poreèke i pulske  16. svibnja 2009., u Sv. Petru u Šumi  održan je Susret za brak i obitelj u povodu Meðunarodnog dana obitelji. Susretu je, raèunajuæi organizatore i moderatore grupa prisustvovalo 40-ak sudionika iz cijele Istre. Susret je imao za cilj ukazati na potrebu za duhovnom i psihološkom potporom i pomoæi u kriznim životnim situacijama te su sudionici upoznati s radom i aktivnostima savjetovališta.

Nakon pjesme i dobrodošlice sudionicima vlè. Milivoja Korena, predstojnika Ureda za obitelj, Patricia Radošiæ-Šabalja, djelatnica Savjetovališta u Novigradu, je prisutnima govorila o ciljevima i predviðenim aktivnostima Susreta. Sudionici su nakon toga podijeljeni u grupe od 10ak ljudi s obzirom na temu koja se obraðuje u okviru iskustvenih radionica koje su trajale ukupno 80 minuta (2 puta po 40 min.). Teme Susreta su bile: Ovisnost u braku, Rastava braka i Preživjeti smrt roditelja. U svakoj grupi je jedan sudionik iznosio svoje svjedoèanstvo na zadanu temu, a moderator je vodio rad grupe. Moderatori grupa su bili: Anðelina Greblo, viša medicinska sestra i djelatnica Savjetovališta u Puli, Štefanija Prosenjak Žumber, socijalna pedagoginja, psihoterapeut i voditeljica odsjeka maloljetnièke delikvencije PU Istarske i Patricia Radošiæ-Šabalja, psihologinja i djelatnica Savjetovališta u Novigradu.

Nakon iskustvenih radionica vlè. Koren je održao Službu rijeèi na temu obitelji, a Patricia Radošiæ-Šabalja je uruèila svim sudionicima Susreta potvrdu o sudjelovanju i cd dr. Jozefine Škarice Komunikacija u braku i odgoj djece. Sudionicima koji su u okviru radionica isprièali svoje svjedoèanstvo uruèena je u znak zahvale i prigodna knjižica na dar. Dok su odrasli radili u grupama, djeca su takoðer imali kreativnu radionicu s odgajateljicom pa je uprilièena i mini izložba sa njihovim radovima. Savjetovalište je organiziralo i ruèak za sve prisutne, a Susret je zavšio zajednièkim fotografiranjem.

Osim obilježavanja Meðunarodnog dana obitelji Susret je imao za cilj i da ukaže na potrebu za duhovnom i psihološkom podrškom i pomoæi u kriznim životnim situacijama, upozna sudionike s djelatnostima Savjetovališta i razbije predrasude oko traženja pomoæi od struènjaka. Kako su sudionici na kraju druženja ispunili evaluacijske listiæe i svoja razmišljanja o Susretu napisali u Knjigu dojmova veæ postoje smjernice za organizaciju sljedeæeg susreta. O reakcijama sudionika možda najbolje govori citat iz Knjige dojmova:

"Ovo je ono što mi je trebalo, mom životu, mom braku, mojoj obitelji... Svima zahvaljujem i molim dragog Boga neka vam svima koji ste se trudili oko ovog susreta dadne poseban blagoslov i zaslugu na Nebu. Ljudi moji ovo je kao sunce poslije kiše, kiša poslije suše, a u današnjem svijetu svi ste vi puno napravili da se ja osjeæam prekrasno, ne mogu ni misliti od silnih emocija... Sve vas volim u Isusu Kristu, malo je zbrèkano, ali od srca!

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png