Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Objavljena knjiga "Pravo na roðenje u uèenju Crkve"

Ispis E-mail

pravo_na_rodjenje_naslovnica.jpgU izdanju Centra za bioetiku Filozofsko-teološkoga instituta Družbe Isusove u Zagrebu i Nakladnièke kuæe Tonimir iz Varaždinskih Toplica upravo je izašla knjiga dubrovaèkog katedralnog župnika dr. Stanka Lasiæa "Pravo na roðenje u uèenju Crkve". Na 704 stranice knjiga obraðuje kršæanski pogled na život prije roðenja, od apostola Pavla do pape Benedikta XVI. Vodi èitatelja kroz sustavnu i moralnu teologiju od Poslanice Galaæanima do naputka Dostojanstvo osobe.

Opisuje kako se nadograðivalo uèenje Crkve o poèetku ljudskoga postojanja, to kompleksno pitanje vjere i æudoreða (i biologije, medicine, prava, ekonomije...), savjesti i demografije, te buduænosti današnjeg èovjeèanstva

Cjelovito se donose: Izlaganje Tome Akvinskoga o zapovijedi 'Ne ubij' iz 1273., Izjava o izazvanom pobaèaju iz 1974. Zbora za uèenje vjere s Franjom Šeperom na èelu, naputak Dar života iz 1985. i odgovori o uklanjanju maternice iz 1993., Vjerodostojno tumaèenje o kaznenom poimanju pobaèaja iz 1988. i okružnica Ivana Pavla II. Radosna vijest života iz 1995.

U dodatku je povijesni mozaik o dubrovaèkom Nahodištu (1432.-1927.) kao konkretno svjedoèanstvo organizirane kršæanske skrbi koje je trudnicama pružalo besplatno utoèište, poroðaj i babinje te njegu, odgoj i udomljenje djeci koju roditelji nisu mogli ili htjeli zadržati; prvi cjeloviti prijevodi Zakona o zabrani trgovine robljem iz 1416. i Zakona o osnutku i opskrbi Nahodišta za stvorenja koja se neèovjeèno odbacuju iz 1432. Velikoga i opæeg vijeæa Dubrovaèke Republike.

Knjiga donosi i statistika poštovanja i kršenja prava na roðenje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u još 55 zemalja!

Tematski popis literature i pregled pravne regulative otvaraju nove moguænosti istraživanja, a više od èetiristo natuknica u Pojmovniku definira teološki, filozofski, medicinski, pravni i demografski pojmovni aparat. Ilustrirana je fotografijama, drvorezima, bakropisima, crtežima i grafikonima.

Za tisak knjigu je priredio, predgovor i dodatke napisao mr. Petar Marija Radelj. Cijena knjizi je 245 kuna. Narudžbe prima: Nakladnièka kuæa Tonimir, Vladimira Nazora 6, 42223 Varaždinske Toplice, tel. 042 63 34 30; faks 042 63 34 80, Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png