Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Dobrotvorni koncert za Majèin dan

Ispis E-mail

majcin_dan-zaglavlje.jpg

 

 

 

 

U petak 8. svibnja 2009. g. u 20 sati u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski", održat æe se dobrotvorni koncert kojeg, za Majèin dan, organiziraju Zagrebaèka filharmonija i Ured za obitelj Hrvatske biskupske konferencije. Uz pratnju Zagrebaèke filharmonije nastupit æe Oliver Dragojeviæ, Doris Dragoviæ, Arsen Dediæ, Radojka Šverko, Ivo Gamulin Gianni, Ivana Husar-Mlinac i Zagrebaèki mališani. (plakat)

Karte za koncert mogu se nabaviti na blagajni Koncertne dvorane "Vatroslav Lisinski" ili putem mrežnih stranica .

majcin_dan_2.jpgOtvoren je i humanitarni telefon 060 888 700, buduæi da je prihod od prodaje karata i telefonskih poziva namijenjen ureðenju Kuæe za smještaj majki i djece Caritasa Zagrebaèke nadbiskupije na lokaciji Savica-Šanci.

U povodu Majèinog dana, koji se u najveæem broju zemalja obilježava druge nedjelje u svibnju, u Hrvatskoj se majkama priprema velika glazbena èestitka koja æe im biti darovana u obliku dobrotvornog koncerta kojega, pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, organizira Zagrebaèka filharmonija u suradnji s Uredom za obitelj Hrvatske biskupske konferencije.

Koncert æe se održati u petak 8. svibnja 2009. godine s poèetkom u 20 sati u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu. Posebno izabrane pjesme posveæene majkama, uz pratnju Zagrebaèke filharmonije, pod ravnanjem maestra Josipa Cvitanoviæa, izvest æe istaknuti estradni umjetnici: Oliver Dragojeviæ, Doris Dragoviæ, Arsen Dediæ, Radojka Šverko, Ivo Gamulin Gianni i Ivana Husar-Mlinac, a glazbenu èestitku svojim djeèjim glasovima upotpunit æe Zagrebaèki mališani. Voditelji ovog glazbenog dogaðanja su Helga Vlahoviæ i Dragan Despot.

Upravo je mjesec svibanj, koji je u hrvatskom narodu obilježen i marijanskom pobožnošæu, prekrasno vrijeme za slavljenje Majèinog dana u kojemu nas i priroda podsjeæa da u sebi rascvjetamo zahvalnost i izrazimo ljubav našim majkama, ne toliko darivanjem poklona i cvijeæa koliko darivajuæi sami sebe - svoje vrijeme, svoje rijeèi i konkretna djela. Stoga se, na tragu onog izvornog smisla Majèinog dana, koncertom želi zahvaliti majkama na njihovoj svakodnevnoj ljubavi i požrtvovnosti te istaknuti kako bez majki ovaj svijet ne bi postojao. Takoðer, želja organizatora je promicati majèinstvo kao životno poslanje koje zaslužuje primjerenije uvažavanje u hrvatskom društvu, kako ono što se ostvaruje u raðanju djece, tako i ono duhovno na koje je pozvana svaka žena. U tom kontekstu zamišljeno je da koncert za Majèin dan postane tradicionalno glazbeno dogaðanje.

Medijski pokrovitelji koncerta su Hrvatska radio televizija, Hrvatski katolièki radio i Veèernji list, a kako bi se u punini ostvario dobrotvorni smisao koncerta oèekuje se sudjelovanje i brojnih sponzora, buduæi da je prihod namijenjen ureðenju Kuæe za smještaj majki i djece od roðenja do tri godine starosti "Kuæa ljubavi", Caritasa Zagrebaèke nadbiskupije na lokaciji Savica-Šanci, Zagreb. Za sada su se odazvali Hrvatska poštanska banka, Croatia osiguranje d.d. i Markot.tel d.o.o. koji je ujedno i telekomunikacijski partner.

Karte za koncert moguæe je nabaviti na blagajni Koncertne dvorane "Vatroslav Lisinski" ili preko mrežne stranice www.lisinski.hr.

Koncert je izvrsna prigoda da razveselimo svoje majke glazbenim darom i ujedno pomognemo majkama u potrebi. Za sve one koji nisu u moguænosti doæi na koncert, svoj prilog spomenutoj dobrotvornoj svrsi mogu priložiti do 15. svibnja pozivom na broj 060 888 700, Caritasa Zagrebaèke nadbiskupije, Vlaška 36, Zagreb. Cijena poziva s fiksne linije 3,66 Kn, a s mobitela 4,93 Kn (PDV u cijeni). Podrobnije informacije o humanitarnom telefonu te o djelovanju i redovitim potrebama Kuæe za smještaj majki i djece, mogu se dobiti na broj 01 / 2408 833.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png