Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

DAN ŽIVOTA 2008. - „ŽIVOT JE BLAGOSLOV I RADOST"

Ispis E-mail

nedjelja, 3. veljaèe 2008.

ObiteljDan života nuka nas da poštujemo, njegujemo, štitimo i pomažemo svaki ljudski život od zaèeæa do naravne smrti te potièe vjernike da mole za život, osobito onda kad je ugrožen. Obilježavanje Dana života, koji se ove godine slavi u nedjelju 3. veljaèe, odvijat æe se pod geslom „Život je blagoslov i radost". To je naslov i poruke biskupa Valtera Župana, predsjednika Vijeæa HBK za obitelj, u kojoj se istièe da, unatoè moguæim teškoæama, život doživljavamo kao izvor blagoslova i radosti.

Ovogodišnja proslava, koju priprema i koordinira Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj, bit æe u znaku molitve za život i dobrotvorne akcije na nacionalnoj razini. Ured je za ovu prigodu po prvi put priredio plakat te letak koji æe se dijeliti vjernicima u župama. Letkom se poziva na primanje i prihvaæanje svakog ljudskog života te stvaranje zajedništva u brizi za život najmanjih.

U tu svrhu od 27. sijeènja do 9. veljaèe 2008. godine bit æe otvoren donacijski telefon 060 888 201. Od prikupljenih sredstava darivat æe se djeca koja se prva rode nakon ponoæi s 2. na 3. veljaèe 2008., u svakom od rodilišta u Republici Hrvatskoj. U manjim rodilištima u kojima se djeca ne raðaju svaki dan, darivat æe se dijete koje se prvo rodi nakon te ponoæi, pa bilo to i koji dan kasnije. Uz prigodnu èestitku predviðen je novèani dar u iznosu od 2.000 kuna.

Uz taj dobrotvorni èin vjernike se poziva i da se okupe na obiteljsku molitvu za život u subotu 2. veljaèe 2008. u 20.10 sati prema molitvenom predlošku iz letka. Tako bi se u promišljanju o svetosti života u molitvenom zajedništvu povezale brojne obitelji, stvarajuæi time duhovno ozraèje išèekivanja Dana života.

Uz molitveni predložak i obrazloženje dobrotvorne akcije, letak sadrži i neke smjernice za daljnje aktivnosti i djelovanje poput ukljuèivanja u udruge_i_pokrete koji se zauzimaju za život. Letak je obogaæen likovnim radovima djece iz katolièkih vrtiæa Grada Zagreba koji su se odazvali na pozivni natjeèaj Ureda HBK za obitelj u prosincu 2007. godine.

Vrtiæe koji su sudjelovali i djecu èiji su radovi nagraðeni, darivati æe se u sklopu obilježavanja Dana života u Zagrebaèkoj nadbiskupiji u nedjelju 3. veljaèe u zagrebaèkoj župi sv. Marka Križevèanina, Selska cesta 91. Proslava poèinje svetom misom u 9.30 sati, a nastavit æe se prigodnim programom.

Od srca hvala svima koji su sudjelovali u osmišljavanju i pripremi obilježavanja Dana života 2008. Zahvaljujemo tvrtki Marcot.tel d.o.o. iz Zagreba na ustupljenom telefonskom broju i na odricanju od pripadajuæeg dijela prihoda za dobrotvornu akciju darivanja djece.

Materijali:
pdf  letak 970.99 Kb
pdf Molitveni predložak 322.97 Kb
mp3 Radijski Jingl 1016.94 Kb

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png