Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

UVJETI POZIVA

Ispis E-mail
  • skladbe moraju biti autorsko djelo bilo da je rijeè o veæ objavljenim i izvoðenim skladbama, njihovim novim obradama ili sasvim novim do sada neobjavljenim i neizvoðenim skladbama;
  • poželjno je da skladbe imaju himnièki karakter u sadržaju i formi;
  • trajanje skladbe ne smije biti dulje od 5 minuta;
  • uredno potpisani autori glazbe, teksta i aranžmana
  • skladbe trebaju promicati kulturu života te odgovarati temi Poziva;

Skladba se dostavlja iskljuèivo na CD-u, a obavezno mora sadržavati sljedeæe:

  • oglednu demo snimku pjesme koja može biti poslana i u MP3 formatu s minimalnom rezolucijom od 192 kbps,
  • tekst pjesme u .doc ili .pdf formatu (MS Word ili Acrobat Reader),
  • notni zapis osnovne melodijske linije pjesme s potpisanim tekstom i natpisanim akordima na CD-u (skenirano u JPG formatu) ili ÈITKO ispisan ili otisnut u 2 kopije,
  • kraæu biografiju autorà sa svim potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, web i dr).

Prijave koje ne budu ispunjavale gore navedene uvjete neæe biti razmatrane, a one koje ispune uvjete struèno æe povjerenstvo ocjenjivati prema umjetnièkoj vrijednosti i teološkoj ispravnosti. Autori slanjem skladbe jamèe za njezinu originalnost. Skladbe upitne originalnosti neæe se uvažiti.

 
 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png