Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Poreèko-Pulska

Ispis E-mail
Poreèko-pulska biskupija njeguje obiteljski pastoral veæ od ranih sedamdesetih godina pod brigom referenta za pastoral obitelji. Danas, u biskupiji postoje sljedeæe strukture:

URED ZA OBITELJ - ustanovljen je u ljeto 2005. godine i nalazi se u Novigradu na adresi Park novigradske biskupije 4, 52466 Novigrad. Ured prati i koordinira obiteljska dogaðanja u biskupiji, a radi dva puta tjedno. Detaljnije informacije mogu se dobiti na kontakt telefone: (052) 757 261 ili 098 9632 097.

Predstojnik Ureda je, od biskupa imenovani sveæenik, vlè. Milivoj Koren. Uz njega pri Uredu djeluje tajnica - ekonomistica gða. Danijela Salamon te psihologinja kao struèna suradnica.

VIJEÆE ZA OBITELJ I DUHOVNOST LAIKA - ima sedam èlanova: dva braèna para, sveæenik, redovnik te socijalni radnik. Vijeæe raspravlja obiteljsku problematiku, odreðuje strategiju i predlaže Uredu konkretne aktivnosti. Podržava centre priprave za brak te promièemo okupljanje u obiteljske zajednice.

OBITELJSKA UDRUGA «CENTAR NAZARET» -registrirana je kao udruga graðana, a predstavlja je upravni odbor odnosno predsjednik. Udruga djeluje na podruèju biskupije i aktivno suraðuje s Uredom za obitelj.

 

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png