Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Poveznice (linkovi)

Poveznice (linkovi)

Ispis E-mail

Web-stranice papinskih instituta za brak i obitelj:

Austrija (http://www.iti.ac.at/),

Brazil (http://www.institutodafamilia.com.br/),

Italija (http://www.istitutogp2.it/),

Meksiko (http://www.isef.edu.mx/),

SAD (http://www.johnpaulii.edu/). 

Osnovni i opæi

Papinsko vijeæe za obitelj: (www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/index_it.htm)

Ured za obiteljski pastoral Talijanske biskupske konferencije: (www.chiesacattolica.it/famiglia)

Institut za brak i obitelj Austrijske biskupske konferencije: (http://www.ief.at/)

Ured za obitelj, laike, žene i mlade Amerièke biskupske konferencije: (www.usccb.org/laity/marriage/)

Nacionalno tajništvo za obitelj Argentinske biskupske konferencije: (http://www.matrimonioyfamilia.org.ar/)

 

Svjetski kongres obitelji: (http://www.worldcongress.org/)

Federacija katolièkih obiteljskih udruženja u Europi: (http://www.family-eu.org/)

Katolièka obitelj i Institut za ljudska prava: (http://www.c-fam.org/)

 

Ured za obitelj Rijeèke nadbiskupije: (http://www.mojaobitelj.net/)

Ured za obitelj Varaždinske biskupije: (varazdin.hbk.hr) - pod pastoral / brak i obitelj

 

Programi za unapreðenje i ozdravljenje braènog i obiteljskog života:

Pregled razlièitih programa: (http://www.smartmarriages.com/)

Izbor iz programa:

Iskustvo saveza (eng. izvornik Covenant Experience): http://www.thecovenantexperience.com/

Program braènog obogaæenja (eng. izvornik Marriage Enrichment Weekend Program): http://www.tmewpi.org/

Retrouvaille: http://www.retrouvaille.org/

Program Treæa opcija (eng. izvornik Third Option): http://www.thethirdoption.com/

 

Zauzimanje za život

Papinska akademija za život: (http://www.academiavita.org/)

Tajništvo za pro-life aktivnosti Amerièke konferencije katolièkih biskupa: (www.usccb.org/prolife/index.shtml)

Novosti za pro-life zajednicu: (http://www.lifenews.com/ i http://www.lifeissues.net/)

U službi edukacijskih potreba pro-life pokreta: (http://www.lifeissues.org/)

Human Life International: (http://www.hli.org/)

Mladi za život (Austrija): http://www.youthforlife.net/

Forum života (Slovaèka): http://www.forumzivota.sk/

Poljsko udruženje za zaštitu ljudskog života: (pro-life.pl)

Društvo za zaštitu neroðenog djeteta (Velika Britanija): http://www.spuc.org.uk/

Hrvatsko katolièko lijeènièko društvo (HKLD): http://www.hkld.hr

Centar za pomoæ trudnicama «Djetešce na sunašce»: (http://www.djetesce-na-sunasce.hr/)

 

Teologija tijela Ivana Pavla II.

Mrežno èvorište o Teologiji tijela: (http://www.theologyofthebody.net/)

Kateheze srijedom Ivana Pavla II o Teologiji tijela (1979. - 1984.): (www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP2TBIND.HTM)

Institut: /http://www.tobinstitute.org/)

Objašnjenja Teologije tijela (Christopher West): (http://www.christopherwest.com/)

Meðunarodni simpozij u Gamingu, Austrija: (http://www.tobjp2.com/)

 

Prirodna regulacija plodnosti:

Billingsova ovulacijska metoda: (http://www.woomb.org/)

Simpto-termalna metoda - Institut za prirodnu regulaciju plodnosti (prof. Rötzer): (http://www.iner.org/)

Creightonov model skrbi o plodnosti - FertilityCareTM System: (http://www.creightonmodel.com/)

Ferility Care i NaPro tehnologija - stranica na hrvatskom jeziku: (http://fertilitycare.co.uk/Croatia%20Web%20Page/Croatia1.htm)

Konfederacija talijanskih centara za prirodnu regulaciju plodnosti: (http://www.confederazionemetodinaturali.it/)

Meðunarodni znanstveni institut «Pavao VI» za istraživanje ljudske plodnosti i neplodnosti: http://webprd.rm.unicatt.it/pls/unicatt_rm/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=14028

Natural Family Planning International: (http://www.nfpandmore.org/)

 

Relevantna državna tijela i institucije:

Saborski odbor za obitelj, mladež i djecu: (www.sabor.hr/default.asp?gl=200312190000011)

Ministarstvo obitelji, branitelja i meðugeneracijske solidarnosti: (http://www.mobms.hr/)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (http://www.mzos.hr/)

Prvobraniteljstvo za djecu: (http://www.pravobraniteljzadjecu.hr/)

 

 

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png