Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Preporuèeno štivo

Preporuèeno štivo

Ispis E-mail

Osim spomenutih dokumenta Crkvenog uèiteljstva i pastirskih dokumenata o životu, braku i obitelji, koje je svaki odgovoran vjernik pozvan upoznavati, suradnici i djelatnici obiteljskog pastorala trebali bi, takoðer, prouèiti i temeljne zakone, nacionalne politike i strategije Republike Hrvatske koji se tièu braka, obitelji i djece.Uz to, postoji i nekoliko èasopisa u kojima se redovito obraðuje tematika pastorala braka i obitelji (npr. Vjesnik Ðakovaèke i Srijemske biskupije, Bogoslovska smotra, Obnovljeni život, Kana, i dr.), a izdan je i èitav niz knjiga, od struènih do popularnih, meðu kojima izdvajamo:

 • Ange, Daniel: Tvoje tijelo stvoreno za ljubav, UPT, Ðakovo, 2003.
 • Albisetti, Valerio: Terapija braène ljubavi, Biblioteka oko tri ujutro, Zagreb,1998.
 • Araèiæ, Pero: Rasti u ljubavi - Priprava za brak i obitelj i pastoral zaruènika, Glas Koncila, Zagreb, 2000.
 • Araèiæ, Pero; Dogan, Nikola i drugi: Obitelji, postani ono što jesi! Radovi simpozija o Pubudnici Ivana Pavla II „Familiaris consortio - Obiteljska zajednica" u Ðakovu, 28. - 30. studenog 1984; Ðakovo, 1984.
 • Araèiæ, Pero; Dogan, Nikola i drugi: Uspjeli brak - sretna obitelj. Zbornik radova simpozija o „Pastoralu braka i obitelji u prvih deset godina"; Ðakovo, 1989.
 • Araèiæ, Pero (ur.): Obitelj u Hrvatskoj - stanje i perspektive. Zbornik radova Studijskih dana u Ðakovu, 20. - 22. listopada 1994; Ðakovo, 1995.
 • Arnold, Johann Christoph: Seks, Bog i brak, vlastita naklada don Ivan /Ivica / Matuliæ, Dol (Braè), 2008.
 • Baloban, Josip: Crkvenost i obitelj pred izazovima, Glas Koncila & Denona, Zagreb, 2004.
 • Baloban, Josip (prir.): U potrazi za identitetom - Komparativna studija vrednota: Hrvatska i Europa, Golden Marketing - tehnièka knjiga, 2005.
 • Baloban, Stjepan (ur.): Hrvatska obitelj na prekretnici, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve i Glas Koncila, Zagreb, 2001.
 • Barben, Clayton C: Glava obitelji - Kršæansko oèinstvo u suvremenom svijetu, Verbum, Split, 2005.
 • Billings, Evelyn: Billingsova metoda, Obiteljski centar, Zagreb, 2000.
 • Bonacci, Mary Beth: Prava ljubav, Verbum, Split, 2004.
 • Bonetti, Renzo: Obitelj, vrelo zajedništva. Nove kateheze o ženidbi i obitelji., "Josip Turèinoviæ" i Novi svijet, Pazin, 2015.
 • Bozza, Steven: Neplodnost i reproduktivne tehnologije: Vodiè za katolike, Verbum, Split, 2012.
 • Brajša, Pavao: Umijeæe braène ljubavi, C.A.S.H., Pula, 1998.
 • Brajša, Pavao: Umijeæe braènog života, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb. 1997.
 • Brajša, Pavao: Oèevi gdje ste? Školske novine, Zagreb, 1995.
 • Brajša, Pavao: Roditelji i djeca, Glas Koncila, Zagreb, 2003.
 • Caretto, Carlo: Obitelj, mala crkva. Razgovori o obitelji kao pozivu, UPT, Ðakovo, 2005.
 • Campbell, Ross: Kako zaista voljeti svoje dijete, STEPress, Zagreb, 2001.
 • Campbell, Ross i Chapman, Gary: Pet jezika ljubavi djece, Katarina Zrinski, Varaždin, 2004.
 • Chapman, Gary: Pet jezika ljubavi - Kako partneru izraziti duboke osjeæaje, V.B.Z., Zagreb, 2003.
 • Covey, Stephen R: 7 navika uspješnih obitelji - kako izgraditi izvrsnu obiteljsku kulturu u uzburkanom svijetu?, Mozaik knjiga, Zagreb, 1998.
 • Daniel Ange: Tvoje tijelo stvoreno za ljubav, UPT, Ðakovo,
 • Durand, Dave, Upravljanje vremenom za katolike, Verbum, Split, 2004.
 • Evert, Jason: Kako razgovarati sa svojim tinejdžerom o spolnosti?, Verbum, Split, 2012.
 • Evert, Jason: Teologija tijela za nju, Verbum, Split, 2013.
 • Evert, Jason: Teologija tijela za njega, Verbum, Split, 2013.
 • Fregni, Gianfranco: O braènoj ljubavi - Misli crkvenih otaca, Verbum, Split, 2002.
 • Frkin, Vatroslav: Bitne oznake braène ljubavi, UPT, Ðakovo, 1994.
 • Frkin, Vatroslav: Hodanje mladiæa i djevojke, UPT, Ðakovo, 2008.
 • Frkin, Vatroslav: Hodanje i brak, Tonimir, Varaždinske Toplice, 2011.
 • Fuèek, Ivan: Obnova braka i obitelji, Centar za bioetiku FTIDI, 1998.
 • Fuèek, Ivan: Moralno-duhovni život - Predbraèna ljubav, braèna ljubav, Verbum, Split, 2005.
 • Gelo, Jakov; Akrap, Anðelko i Èipin, Ivan: Temeljne znaèajke demografskog razvoja Hrvatske (Bilanca 20. stoljeæa); Ministarstvo obitelji, branitelja i meðugeneracijske solidarnosti, Zagreb, 2005.
 • Hadjadj, Fabrice: Dubina spolova, Kršæanska sadašnjost, Zagreb, 2011.
 • Hahn, Scott i Kimberly: Naš put u Katolièku crkvu, UPT, Ðakovo, 2002.
 • Healy, Mary: Muškarci i žene su iz Edena. Studijski vodiè za teologiju tijela Ivana Pavla II., Verbum, Split, 2013.
 • Hildebrand, Alice Von: Ljubavlju oplemenjeni, Verbum, Split, 2006.
 • Hodžiæ, Petar-Krešimir (ur.): Humanae vitae za sva vremena - ljudska spolnost življena u velikodušnosti i razboritosti (Zbornik radova), Kršæanska sadašnjost / HBK / Zadarska nadbiskupija, Zagreb, 2013.
 • Ivanèiæ, Tomislav: Lijeèiti brak i obitelj, Teovizija, 2000.
 • Ivan Pavao II.: Muško i žensko stvori ih. Kateheze o ljudskoj ljubavi. (Svezak I.), Verbum, Split, 2012.
 • Ivan Pavao II.: Muško i žensko stvori ih. Kateheze o ljudskoj ljubavi. (Svezak II.), Verbum, Split, 2013.
 • Kippley, Sheila: Dojenje i katolièko majèinstvo, Verbum, Split, 2008.
 • Koprek, Ivan (ur.): Život o obitelji za godinu dana, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 1994.
 • Koren, Milivoj: Obitelj put Crkve: obitelj - nositeljica nove evangelizacije u župi, "Josip Turèinoviæ" / Novi svijet, Pazin / Križevci, 2013.
 • Lasiæ, Stanko: Pravo na roðenje u uèenju Crkve, Centar za bioetiku / Tonimir, Zagreb / Varaždinske Toplice, 2009.
 • Laun, Andreas: Ljubav i partnerstvo, Verbum, Split, 2005.
 • Lic, Stjepan: Obiteljski život, Katehetski selezijanski centar, Zagreb, 2003.
 • Liss, Berhnard, Brak može uspjeti, UPT, Ðakovo
 • Lubich, Chiara: Na izvoru života - razgovori o obitelji, Novi Svijet, Križevci, 2006.
 • Martinoviæ-Vlahoviæ, Ružica: Prirodno planiranje obitelji, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2005.
 • Meaney, Marie: Prihvatiti križ neplodnosti, Nonnatus, Karlovac, 2012.
 • Meves, Christa: Braèna abeceda, Djeci s problemima treba pomoæi, Naša djeca odrastaju; u izdanju UPT, Ðakovo
 • Murphy, Ann i John: Uspješno roditeljstvo, UPT, Ðakovo
 • Nikiæ, Mijo: Psihologija obitelji - Psihološko-teološko promišljanje, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2004.
 • Pavletiæ, Vlatko (ur.): Hrvatska demografska i demostrateška drama, Samobor-Zagreb 2002.
 • Peraica, Margarita i Znidarèiæ Željka (ur.): Ljubav i brak, Centar za bioetiku FFDI, Zagreb, 2002.
 • Ponsard, Christine: Vjera u obitelji, Verbum, Split, 2006.
 • Popcak, Gregory: Kljuè za dublju braènu intimnost, Verbum, Split, 2012.
 • Salvoldi, Valentino: Tijelo - to smo mi, Kršæanska sadašnjost, Zagreb, 1997.
 • Salvoldi, Valentino: Ljubav u Pjesmi nad pjesmama, Kršæanska sadašnjost, 2001.
 • Šoliæ, Petar: Moralni aspekti ljudske seksualnosti, Crkva u svijetu, Split, 2001.
 • Tournier, Paul: Više razumijevanja u braku, Provincijalat franjevaca treæoredaca, Zagreb, 2000.
 • Townsend, Kelly J: Duhovni pristup raðanju, Teovizija, Zagreb, 2014.(doraðeno i dopunjeno izdanje)
 • Volariæ-Mršiæ, Ana: Status ljudskog embrija, Centar za bioetiku FFDI, Zagreb, 2001.
 • Volariæ-Mršiæ, Ana: Kultura života - radovi simpozija Pokreta za život Krèke biskupije, Centar za bioetiku, Zagreb, 2002.
 • Vukasoviæ, Ante: Obitelj i moralni razvoj mladeži, UPT, Ðakovo
 • West, Christopher: Otvoreno o seksualnosti i braku, Verbum, Split, 2011.
 • West, Christopher: Što je teologija tijela i kako može promijeniti moj život?, Verbum, Split, 2012.
 • West, Christopher: Teologija tijela za poèetnike, Verbum, Split, 2010.
 • West, Christopher: Pitanje kontracepcije, Verbum, Split, 2012.
 • Zeno, Katrina: Zašto nije dobro živjeti zajedno prije braka?, Verbum, Split, 2012.
 • Wojty³a, Karol: Ljubav i odgovornost, Verbum, Split, 2009.
 • Župan, Valter (odgovara): Obitelj pred Bogom - Moliti u kuæi, Kršæanska sadašnjost, Zagreb, 2001.
 • Župan, Valter: U službi života. Godišnje poruke prigodom obilježavanja Dana života, Biskupski ordinarijat Krk, Krk, 2010.
 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png