Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Obiteljski pastoral u Hrvatskoj arrow Podruèja djelovanja arrow Zauzimanje za život (pro-life) arrow Izazovi biogenetskog inženjerstva i s njime povezana pitanja

Izazovi biogenetskog inženjerstva i s njime povezana pitanja

Ispis E-mail

(usp. Direktorij 57.)

 

U novije vrijeme sve veæi izazov ljudskom životu nameæu dostignuæa biogenetièkog inženjerstva, jer razlièitim postupcima èovjek danas može zahvaæati u procese razvoja ne samo da bi pomogao, nego i da njima manipulira. Crkva cijeni dostignuæa suvremene znanosti ako su èovjekovo pomagalo u promicanju njegovog cjelovitog razvoja i za opæu korist ljudskog napretka. No znanost i tehnika takoðer zahtijevaju po svojem unutrašnjem smislu bezuvjetno poštivanje temeljnih mjerila æudorednosti, posebice s obzirom na ljudski život i njegove poèetke. Ti su kriteriji: poštivanje, obrana i promicanje èovjeka, ponajviše njegovoga temeljnog prava na život, te njegovog dostojanstva kao osobe obdarene duhovnom dušom.1

1 Usp. DnV, Uvod.

 

U tom smislu razlièite tehnike umjetne oplodnje, koje izgledaju kao da se stavljaju na službu životu i koje se prakticiraju ne malo puta s tom nakanom, u stvari otvaraju vrata novim napadima na život. Osim toga što takve tehnike raðanje odvajaju od konteksta potpuno ljudskog braènog èina, one bilježe i visok postotak neuspjeha. Problematièno je i to što redovito "biva proizveden veæi broj zametaka od potrebnog za unošenje u krilo žene i ti takozvani ‘prekobrojni zameci' bivaju zatim ugušeni za istraživanja koja pod izgovorom znanstvenog ili lijeènièkog napretka u stvari svode ljudski život na jednostavan ‘biološki materijal' s kojim se može slobodno raspolagati."1 Stoga Crkva smatra nedopuštenim svaki oblik umjetne oplodnje,2 kloniranja, eksperimentiranje na živim ljudskim zamecima, osim ukoliko je terapeutske naravi i predviða se da im to neæe naškoditi; proizvodnju i korištenje matiènih stanica ljudskog zametka, zaleðivanje zametaka, pokušaje zahvaæanja u kromosomsku ili genetièku baštinu u svrhu proizvodnje ljudskih biæa odabranih prema spolu ili drugim unaprijed odreðenim svojstvima, itd.3 Postupci prenatalne dijagnoze su dopušteni ukoliko se vrše zbog otkrivanja eventualnih lijekova potrebnih još neroðenom djetetu, ali postaju nedopušteni ako su prilika da se predloži ili izvrši pobaèaj.

Crkva razumije naravnu želju supružnika da žele imati dijete. Ipak, 'pravo na dijete', u strogom smislu, bilo bi suprotno dostojanstvu i naravi braka. Dijete, naime, nije nešto što se duguje i ne može se promatrati kao predmet vlasništva: dijete je dar, najdragocjeniji i najnezasluženiji dar braka i živo svjedoèanstvo uzajamnog darivanja njegovih roditelja. Stoga dijete ima pravo biti plod specifiènog èina braène ljubavi svojih roditelja i ima pravo biti poštivano kao osoba od èasa svojega zaèeæa.4

1 EV, 14.
2 Usp. DnV, II.
3 Usp. DnV, I.
4 Usp. DnV, II.8.

:: Popis kratica

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png