Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Problematika razdvojenih i izbjeglièkih obitelji

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 64.)

 

Iako su mnoge obitelji tijekom jednog dana ili tjedna praktièki razdvojene zbog radnih i školskih obveza tako da mogu živjeti svoje obiteljsko zajedništvo praktièki samo pod kraj tjedna, ipak se o razdvojenim obiteljima u užem smislu rijeèi može govoriti onda kada jedan od supružnika boravi dulje vrijeme odvojen od ostatka obitelji.

U nas ima još uvijek dosta sluèajeva odvojenog života zbog tzv. privremenog rada u inozemstvu. Zadaæa Crkve je u tim sluèajevima dvostruka. S jedne strane treba pomagati - koliko je do nje - da se razdvojene obitelji opet naðu zajedno. Koliko god to bude moguæe, treba poticati obitelji da žive u svojoj domovini, a ako to nije moguæe bez velikih teškoæa, onda ih potaknuti da zajedno žive u inozemstvu, jer je prva zadaæa supružnika njegovati braèno i obiteljsko zajedništvo, pa tek onda domoljublje, a sve u nadi da æe se obitelj jednoga dana ipak naæi u svojoj domovini.

Osobito su bolni sluèajevi gdje su obitelji razdvojene zbog ratnih i poratnih stradanja i žive razdvojeno i u izbjeglištvu. Pogaða ih iskorijenjenost iz vlastite sredine, nesigurna egzistencija, lišenost susjedskih, prijateljskih i rodbinskih veza, svih materijalnih dobara i nemoguænost rada. U takvim sluèajevima Crkva treba poticati mjerodavne društvene vlasti i meðunarodne èimbenike da porade na tome da se razdvojene obitelji opet naðu zajedno te da se što prije mogu vratiti na svoja ognjišta.

Konaèno, obitelji mogu biti razdvojene i zbog dugotrajnog lijeèenja jednog od èlanova, služenja vojnog roka, kao i zbog boravka u zatvoru. U svim tim sluèajevima Crkva æe nastojati pružiti duhovnu i karitativnu pomoæ.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png