Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Rastavljeni i civilno rastavljeni

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 62.)

 

Pastoralna briga Crkve usmjerena je i prema rastavljenima i civilno rastavljenima koji su bili crkveno vjenèani. Razlièiti su uzroci civilnih rastava. Potrebno je razlikovati supružnika koji je ostavljen od onoga koji je napustio braènu zajednicu i potaknuo rastavu. Katkad je rijeè i o 'sporazumnoj rastavi'. Valja ponovno naglasiti kako se za kršæane u ovim sluèajevima radi samo o prekidu zajednièkog života, uz trajanje ženidbene veze.1

Kad su posrijedi osobe koje je njihov braèni drug napustio ili koje su prihvatile civilnu rastavu zbog teških razloga, a koje ozbiljno prihvaæaju svoje obiteljske obaveze te nisu sklopile drugu graðansku ženidbu, po sebi nema zapreke da primaju sakramente. Naime, graðanska rastava može biti moralno opravdana, može ga se podnijeti i ne predstavlja moralnu krivnju ako je to "jedini moguæi naèin da se osigura odreðena zakonita prava, kao briga za djecu ili zaštita vlasništva".2

Takve osobe trpe zbog iskustva ozbiljnoga životnog neuspjeha, zbog raskida braènog zajedništva, zbog samoæe te zbog teškoæa koje iz toga dolaze bilo za njih same, bilo za djecu. Stoga æe im biti potrebno razumijevanje, poštovanje a kadšto i konkretna pomoæ kršæanske zajednice, pogotovo kad su po srijedi djeca za koju se valja skrbiti. Kad se te osobe, svjesne nerazrješivosti ženidbene veze, ne upuštaju u drugu graðansku ženidbu, nego, naprotiv, nastoje dostojanstveno živjeti svoje ljudsko i kršæansko poslanje, onda zaslužuju osobito poštovanje, jer je takav njihov život znak kršæanske vjernosti i dosljednosti.3

Crkva ne okreæe pogleda ni od onih koji su uzrokovali rastavu. Želi im pomoæi da nadiðu poteškoæe koje su dovele do rastave i privoljeti ih da pokušaju ponovno oživjeti svoje braèno zajedništvo. Da bi takve osobe mogle pristupiti sakramentima, potrebno je da u ispovijedi priznaju zlo koje su poèinile, da priznaju nerazrješivost ženidbe, te da - ako ne mogu ponovno uspostaviti prijašnje braèno zajedništvo - nebraènim životom žive dostojanstveno i moralno.

1 Usp. ZKP, kan 1151-1155.
2 KKC 2383. Usp. ZKP, kan. 1153 § 1.
3 Usp. FC, 83.

:: Popis kratica

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png