Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Izvanbračne zajednice života

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 61.)

 

U današnje se vrijeme susreće pojava da muškarac i žena žive izvanbračnim zajedničkim životom tj. izvan crkvene i građanske ženidbe. U isto vrijeme neki od njih žele na svoj način živjeti kršćanskim životom. Valja odmah reći da se izvanbračno zajedništvo života izravno sukobljava s temeljnim smislom ženidbe, a to je neopozivo i trajno bračno zajedništvo, koje mora javno priznati društvena zajednica, a kada su u pitanju kršćani, i Crkva. Zajedništvo muškarca i žene, kako je to Stvoritelj od samih početaka odredio, jest zajedništvo ljubavi koja po sebi ne može biti uvjetovana niti vremenski određena. Bračno zajedništvo ne može biti 'na pokus', jer bi to bila izdaja ljubavi koju je Bog utisnuo u srca supružnika.

Pastoralni djelatnici moraju uočiti te pojave, ali u isto vrijeme poznavati njezine raznolike uzroke, koji mogu biti društveni, ekonomski ili pravni. Katkad su u pitanju prenaglašeni individualizam i odbacivanje društvenih i crkvenih odredaba.1 Potrebno je, naime, pomoći onima koji žive u izvanbračnim zajednicama da razumiju i spoznaju istinske vrijednosti braka koje je Bog odredio u svom promislu. Tako valja pokušati privoljeti takve parove da svoje zajedništvo urede tako da se pokažu odgovornim članovima Crkve i društva. Naravno, potrebno je da cijela kršćanska zajednica preventivno djeluje "njegujući osjećaj vjernosti u cjelokupnom moralnom i vjerskom odgoju mladeži poučavajući ih o uvjetima i strukturama koje potpomažu tu vjernost bez koje nema prave slobode, pomažući im da duhovno zriju i shvate bogatu ljudsku i nadnaravnu zbilju ženidbe-sakramenta."2 Djelovanje Crkve treba poticati da se i na društvenoj razini promiču vrijednosti braka. Društvena pak zajednica treba voditi takvu socijalnu politiku da mladi ljudi mogu naći i stan i posao i tako uzmognu ostvarivati svoje naravno pravo na obiteljski život.

Nažalost, dokle god osobe žive u izvanbračnim zajednicama, ne mogu primati sakramente, jer im nedostaje ono temeljno opredjeljenje za život kako ga je Bog odredio već u samim počecima.

1 Usp. FC, 81.
2 FC, 81.

:: Popis kratica

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katoličkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeća, kao i hrastov svijećnjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katoličkoj crkvi povezujući prošlost, sadašnjost i budućnost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png