Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Izvanbraène zajednice života

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 61.)

 

U današnje se vrijeme susreæe pojava da muškarac i žena žive izvanbraènim zajednièkim životom tj. izvan crkvene i graðanske ženidbe. U isto vrijeme neki od njih žele na svoj naèin živjeti kršæanskim životom. Valja odmah reæi da se izvanbraèno zajedništvo života izravno sukobljava s temeljnim smislom ženidbe, a to je neopozivo i trajno braèno zajedništvo, koje mora javno priznati društvena zajednica, a kada su u pitanju kršæani, i Crkva. Zajedništvo muškarca i žene, kako je to Stvoritelj od samih poèetaka odredio, jest zajedništvo ljubavi koja po sebi ne može biti uvjetovana niti vremenski odreðena. Braèno zajedništvo ne može biti 'na pokus', jer bi to bila izdaja ljubavi koju je Bog utisnuo u srca supružnika.

Pastoralni djelatnici moraju uoèiti te pojave, ali u isto vrijeme poznavati njezine raznolike uzroke, koji mogu biti društveni, ekonomski ili pravni. Katkad su u pitanju prenaglašeni individualizam i odbacivanje društvenih i crkvenih odredaba.1 Potrebno je, naime, pomoæi onima koji žive u izvanbraènim zajednicama da razumiju i spoznaju istinske vrijednosti braka koje je Bog odredio u svom promislu. Tako valja pokušati privoljeti takve parove da svoje zajedništvo urede tako da se pokažu odgovornim èlanovima Crkve i društva. Naravno, potrebno je da cijela kršæanska zajednica preventivno djeluje "njegujuæi osjeæaj vjernosti u cjelokupnom moralnom i vjerskom odgoju mladeži pouèavajuæi ih o uvjetima i strukturama koje potpomažu tu vjernost bez koje nema prave slobode, pomažuæi im da duhovno zriju i shvate bogatu ljudsku i nadnaravnu zbilju ženidbe-sakramenta."2 Djelovanje Crkve treba poticati da se i na društvenoj razini promièu vrijednosti braka. Društvena pak zajednica treba voditi takvu socijalnu politiku da mladi ljudi mogu naæi i stan i posao i tako uzmognu ostvarivati svoje naravno pravo na obiteljski život.

Nažalost, dokle god osobe žive u izvanbraènim zajednicama, ne mogu primati sakramente, jer im nedostaje ono temeljno opredjeljenje za život kako ga je Bog odredio veæ u samim poèecima.

1 Usp. FC, 81.
2 FC, 81.

:: Popis kratica

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png