Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Kršæani u graðanskoj ženidbi

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 59.)

 

Neki kršæani sklapaju samo graðansku ženidbu. Iako se u tom njihovom izboru vidi odreðena odgovornost i spremnost prihvaæanja naravnih obveza pred društvom, ipak valja jasno reæi da je takav izbor za Crkvu neprihvatljiv. Iako Crkva priznaje odreðenu ozbiljnost takve veze, ona je ipak crkveno neregularna, pa onda takvi supruzi, nažalost, ne mogu pristupati sakramentima.1 Stoga je razumljiva briga pastoralnih djelatnika da kroz razgovor vide koji su razlozi njihove odluke da žive u samo graðanskoj ženidbi. To može biti npr. gubitak osobne vjere ili èak neznanje o ženidbenim propisima Crkve, a može se raditi o svjesnom izboru 'braka na probu'. Takve je supruge potrebno pouèiti i potaknuti ih da žive u skladu s krštenjem koje su primili te da kao kršæani svoju ženidbu urede prema propisima Crkve. Naravno, neæe biti dovoljno niti poželjno takve brakove jednostavno 'crkveno regulirati', nego æe biti važno vidjeti uzroke, probuditi iskustvo vjere i pomoæi da se ono razvije u zrelu osobnu vjeru, potaknuti supruge na kršæansku odgovornost, tako da crkveno sklapanje ženidbe bude doista njihov osobni i kršæanski izbor. U meðuvremenu treba ih pozvati da sudjeluju u životu kršæanske zajednice i omoguæiti im osobnije kontakte s kršæanima koji osvjedoèeno žive braèni i obiteljski život. Crkva, naime, ne želi nikoga odbaciti, nego, naprotiv, poziva, potièe i usmjerava.

1 Usp. FC, 82.

:: Popis kratica

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png