Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Obiteljski pastoral u Hrvatskoj arrow Područja djelovanja arrow Pastoral bračnih drugova i obitelji arrow Važnost, ciljevi, sadržaj i odgovornost za posliježenidbeni pastoral

Važnost, ciljevi, sadržaj i odgovornost za posliježenidbeni pastoral

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 50.)

 

Velika je važnost posliježenidbenog pastorala budući da su po svojoj naravi bračni drugovi pozvani na trajni rast u sakramentalnoj milosti i, zajedno sa svojom djecom, na razvoj svih dimenzija 'kućne Crkve'. Osnovni cilj posliježenidbenog pastorala jest pomoć bračnim drugovima i obiteljima da rastu u kvaliteti vlastite ljubavi. Nadalje, cilj pastoralnog djelovanja Crkve jest i skrb oko svekolikog napretka bračnog i obiteljskog zajedništva. Osnovni sadržaj obiteljskog pastorala jest pomoć supruzima i obiteljima da razvijaju svijest o tome da su brak i obitelj za njih poseban Božji poziv i posebno Božje poslanje u svijetu i u Crkvi. Zadaća je Crkve skrbiti za svekolik boljitak braka i obitelji. Briga za brak i obitelj, naravno, neće biti samo zadaća biskupa, prezbitera, đakona, redovnika i redovnica, nego i svih članova Crkve, a na osobit način kršćanskih bračnih drugova.

 

Važnost posliježenidbenog pastorala. Po svojoj naravi bračni su drugovi pozvani na trajni rast u sakramentalnoj milosti i, zajedno sa svojom djecom, na razvoj svih dimenzija 'kućne Crkve'. Za kršćanske bračne drugove i njihovu djecu to je Duhom nadahnuti poziv na hod koji se ucjepljuje u hodočašćenje cijele Crkve prema ostvarenju kraljevstva Božjega. Razumljive su stoga odgovornost i zadaća Crkve da prati bračne drugove i obitelji 'korak po korak' na putu sazrijevanja "do mjere uzrasta punine Kristove" (Ef 4,13) u potpunom Trojstvenom zajedništvu kuće Očeve.1 Pri tom svaka biskupija uzima u obzir već postojeće oblike rada s obiteljima, vrednuje svoja dosadašnja pozitivna iskustva, određuje prioritete i planira daljnji sustavni rad.

 

Ciljevi posliježenidbenog pastorala. Osnovni cilj posliježenidbenog pastorala jest pomoć bračnim drugovima i obiteljima da rastu u kvaliteti vlastite ljubavi. Naime, "kao što bez ljubavi obitelj nije zajedništvo osoba, tako bez ljubavi obitelj ne može živjeti, rasti niti se usavršavati kao zajednica osoba".2 Štoviše, ta je ljubav od Boga: "ženidba krštenika postaje stvarni simbol novog i vječnog saveza, zapečaćena u Kristovoj krvi. Duh, što ga Gospodin izlijeva, daje im novo srce te muža i ženu čine sposobnima da se ljube, kao što nas je Krist ljubio".3 Nadalje, cilj pastoralnog djelovanja Crkve jest i skrb oko svekolikog napretka bračnog i obiteljskog zajedništva: "Duh Sveti izliven u sakramentalnom slavlju pruža kršćanskim supruzima dar novog zajedništva, zajedništva koje je živa i stvarna slika onoga sasvim osobitog jedinstva koje nevidljivu Crkvu čini otajstvenim Kristovim tijelom".4 Napokon, Crkva se također mora posebno truditi da mlade obitelji odgoji da "odgovorno žive svoju bračnu ljubav s obzirom na njezine zahtjeve zajedništva i služenja životu kao i da usklade prisnost obiteljskog života s odgovornom zadaćom koju svi imaju u izgradnji Crkve i ljudskog društva. Kada dođu djeca i bračni par postane u punom i posebnom smislu riječi obitelj, Crkva nek i dalje bude uz roditelje te im pomaže da prihvate svoju djecu i vole ih kao dar primljen od Gospodina života: neka rado preuzme napor da im služi u njihovu ljudskom i kršćanskom rastu".5

Sadržaji posliježenidbenog pastorala. U svojem redovitom pastoralu Crkva smatra prvotnim upravo pastoral obitelji. Osnovni sadržaj obiteljskog pastorala jest pomoć supruzima i obiteljima da razvijaju svijest o tome da su brak i obitelj za njih posebni Božji poziv i posebno Božje poslanje u svijetu i u Crkvi, te da oni, svjedočeći vjernost evanđelja u stanju u kojem se nalaze, izgrađuju civilizaciju ljubavi i tako pridonose rastu kraljevstva Božjega. Bračni i obiteljski život jest poziv i zvanje u Crkvi i u svijetu, poziv i zvanje kojim supruzi i cijele obitelji svjedoče Krista uskrslog prema Gospodinovoj riječi: "Vi ste tomu svjedoci" (Lk 24,48; usp. Dj 1,8)

Odgovornost za posliježenidbeni pastoral. Zadaća je Crkve skrbiti za svekolik boljitak braka i obitelji. Naime, i brak i obitelj živo su tkivo tijela Crkve i ljudskoga društva. Briga za brak i obitelj stoga, naravno, neće biti samo zadaća biskupa, prezbitera, đakona, redovnika i redovnica, nego i svih članova Crkve, a na osobit način kršćanskih bračnih drugova. Koliko Crkva, naime, u svom djelovanju pruža bračnim drugovima i obiteljima, toliko onda može pred njih stavljati i određene zadatke i zahtjeve. U toj istoj mjeri može očekivati i njihovo ostvarivanje. Jer, čovjek sa svim svojim radostima i nadama, tjeskobama i žalostima jest briga Crkve.6 Stoga "svaka mjesna Crkva, posebno svaka župna zajednica, mora postati svjesna milosti i odgovornosti što je primila od Gospodina s obzirom na promicanje pastorala obitelji. Svaki oblik organskog pastorala, nalazio se na bilo kojoj razini, nikada ne može zaobići pastoral obitelji".7

1 Usp. FC, 65.
2 FC, 18.
3 FC, 13.
4 FC, 19.
5 FC, 69.
6 Usp. GS 1; RH, 14.
7 FC, 70; Usp. SVETI ZBOR ZA KLERIKE, Opći katehetski direktorij, KS, Zagreb, 1972., 20; KONGREGACIJA ZA KLER, Opći direktorij za katehezu, KS-Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Zagreb, 2000., 172-176.

:: Popis kratica

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katoličkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeća, kao i hrastov svijećnjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katoličkoj crkvi povezujući prošlost, sadašnjost i budućnost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png