Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Katehetski materijal IZAZOV OCINSTVA

Ispis E-mail
Katehetski materijal Izazov oèinstva za osnaživanje muškaraca/oèeva u odgovornom ispunjavanju poslanja u obitelji, Crkvi i društvu nastao je u sklopu Drugoga ciklusa obiteljskog pastorala Crkve u Hrvatskoj (2016. - 2018.) posveæen temi Oèinstvo i majèinstvo - dva lica roditeljskog poslanja. Plod je rada Radne skupine pri Uredu HBK za život i obitelj u koju su uz bili ukljuèeni i laici i sveæenici. Buduæi da je rijeè o jedinstvenom materijalu namijenjenom muškarcima/oèevima, a kako bi bio što primijenjiviji u pastoralnoj praksi, obavljeno je savjetovanje s pastoralnim djelatnicima koji su veæ imali prethodna iskustva rada sa skupinama muškaraca/oèeva.

Ciljevi koji se žele postiæi obradom predviðenih materijala su:

  • ustanoviti trenutaèno stanje kod ukljuèenih muškaraca/oèeva
  • posvijestiti oèinsko poslanje i probuditi svijest o odgovornosti koju oèinsko poslanje donosi
  • pratiti muškarce/oèeve u procesu ozdravljenja rana vezanih uz oèinstvo
  • razvijati molitveno-sakramentalan život muškaraca/oèeva kao i pobožnost svetom Josipu
  • osnažiti muškarce/oèeve da cjelovitije ispunjavaju svoje poslanje nadahnjujuæi se pozitivnim primjerima i uzimajuæi svetost kao cilj svojega oèinstva
  • potaknuti muškarce/oèeve na zdraviju komunikaciju sa svojim suprugama i djecom, kako o temama obraðenim u katehezama tako i opæenito
  • meðu ukljuèenim muškarcima/oèevima na dugoroènoj osnovi uspostaviti zajedništvo i solidarnost poèevši od mjesne pa do nacionalne razine.

Materijal sadrži (za preuzimanje i ispis):

DODATNO: Zvuèni zapisi emisija Izazov oèinstva emitiranih na Radio Mariji

 izazov_ocinstva_naslovnica.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urednik: Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj

Suradnici: vlè. dr. sc. Josip Bošnjakoviæ, Višeslav Franiæ, Mate Krajina, Tomislav Krušlin, Stjepan Lice, vlè. Ivica Martiæ, mons. Antun Sente ml., don Anto Stojiæ SDB, Mate Šimundiæ, doc. dr. sc. Dario Tokiæ OCD, o. Daniel Vranešiæ, Èaslav Žaja

Teološka redaktura pobudnice Otkupiteljev èuvar: prof. dr. sc. Ivan Bodrožiæ

Lektura i korektura: Marijana Jakovljeviæ, prof.

Fotografija na naslovnici: Skulptura Sveta obitelj autorice Karen Schmidt, SAD

Fotografija uz molitvu: Skulptura iz Nacionalnog svetišta sv. Josipa u Karlovcu

Grafièka obrada: Tomislav Košæak, Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri HBK

 

 

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png