Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Katehetski materijal IZAZOV MAJCINSTVA

Ispis E-mail

izazov_majcinstva_2017.jpgKatehetski materijal IZAZOV MAJÈINSTVA za osnaživanje žena/majki u odgovornom ispunjavanju poslanja u obitelji, Crkvi i društvu prireðen je pastoralnu godinu 2017./2018. u sklopu Drugog ciklusa obiteljskog pastorala (2016. - 2018.) posveæenog temi Oèinstvo i majèinstvo - dva lica roditeljskog poslanja. Rijeè je o materijalu (sada dostupnom i u digitalnom obliku) namijenjenom katehetskom radu sa ženama/majkama, a plod je višemjeseènog zalaganja Radne skupine uspostavljene pri Vijeæu HBK za život i obitelj.

U nju su bile ukljuèene žene razlièitih dobi i struènih profila, koje u konkretnom životu žive iskustvo majèinstva ili s majkama rade u kontekstu savjetovateljskog rada. Osim laikinja svoj doprinos nastanku materijala dala je i jedna redovnica. Želeæi što bolje »pogoditi bȉlo« žena/majki u Hrvatskoj obavljene su konzultacije s onima koji veæ imaju iskustva u tom radu. Usto, kako bi materijal bio što primjenjiviji u pastoralnoj praksi, pojedini su njegovi dijelovi prethodno testirani u stvarnim uvjetima.

Opæi ciljevi koji se žele postiæi obradom predviðenih materijala su sljedeæi:

  • ustanoviti trenutaèno stanje kod ukljuèenih žena/majki;
  • posvijestiti majèinsko poslanje i probuditi svijest o odgovornosti koju ono donosi;
  • pratiti žene/majke u procesu ozdravljenja ranjenosti u pogledu majèinstva;
  • potaknuti žene/majke na zdraviju komunikaciju sa svojim suprugom i djecom, kako o temama obraðenim u katehezama tako i opæenito;
  • razvijati molitveno-sakramentalan život žena/majki;
  • osnažiti žene/majke da cjelovitije ispunjavaju svoje poslanje nadahnjujuæi se pozitivnim primjerima i uzimajuæi svetost kao cilj svojega majèinstva;
  • meðu ukljuèenim ženama/majkama na dugoroènoj osnovi uspostaviti zajedništvo i solidarnost poèevši od mjesne pa do nacionalne razine.

Materijal sadrži (za preuzimanje i ispis):

DODATNO: Zvuèni zapisi emisija Izazov majèinstva na Radio Mariji i HKR-u

 izazov_majcinstva_2017.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uredili: mr. sc. Zrinka Gregov, tajnica Vijeæa HBK za život i obitelj; Petar-Krešimir Hodžiæ, dr. med., voditelj Ureda HBK za život i obitelj

Suradnice: Danijela Balen, Danijela de Micheli Vitturi, dr. med., doc. dr. sc. Andrea Filiæ, Ružica Lice, Aleksandra Lukaveèki, prof., Katarina Matijaca, Mirta Miletiæ, Nikolina Nakiæ, s. Katarina Piškoviæ, mr. sc. Kristina Rožiæ, Martina Šimuniæ, Ljilja Vokiæ, prof.

Teološka redaktura Pisma Ivana Pavla II. ženama: doc. dr. sc. Marijo Volareviæ

Recenzija: prof. dr. sc. Jadranka Garmaz; doc. dr. sc. Boris Vuliæ

Lektura i korektura: Marijana Jakovljeviæ, prof.

Naslovnica: Skulptura Svete obitelji na Sveuèilištu Notre Dame, SAD (izdvojena iz fotografije Carmen Imes)

Grafièka obrada: Dario Šego, studio Apostol

Tisak: Printera grupa, Sveta Nedelja

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png