Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Ðakovaèko-osjeèka

Ispis E-mail
Biskupijski ured:

Sredinom devedesetih godina prošloga stoljeæa je osnivanjem Biskupijskog pastoralnog centra Ðakovaèke i Srijemske biskupije ustrojena i sekcija za pastoral braka i obitelji, koju je više godina vodio prof. dr. Pero Araèiæ, profesor Pastoralne teologija na tadašnjoj Visokoj bogoslovnoj školi u Ðakovu. Pri istoj školi je osnovan i Institut za brak i obitelj. Sveukupno pastoralno djelovanje za brakove i obitelji u Ðakovaèkoj i Srijemskoj biskupiji je tada bilo u sve veæem zamahu. Za vrijeme rata u Hrvatskoj (1991.-1995.) Biskupijski pastoralni centar nije prestao s radom ali je njegovo djelovanje bilo dosta ogranièeno. Ni rad sekcije za pastoral braka i obitelji nije bio u tolikoj mjeri razvijen kao prije rata, ali primjerice teèajevi za pripravu na brak nisu prekidani.

Godine 1998. je zapoèela 2. Biskupijska sinoda Ðakovaèka i Srijemska, kroz èiji se rad podruèje pastorala braka i obitelji iskristaliziralo kao jedno od najvažnijih podruèja sveukupnog pastoralnog djelovanja u Ðakovaèkoj i Srijemskoj biskupiji. Biskupijski ured za pastoral braka i obitelji je uslijed sinodskih dogaðanja ponovo ustrojen 2003. godine. Prvim povjerenikom za pastoral braka i obitelji bio je imenovan vlè. Mato Gašparoviæ, župnik, koji je tu službu, uz svoje redovite župnièke obaveze, obnašao tri godine. U novom sazivu Povjerenstva za pastoral braka i obitelji vlè. Mato Gašparoviæ je odgovoran za podruèje predbraènog pastorala, odnosno za teèajeve priprave na brak. Za službu povjerenika za pastoral braka i obitelji tadašnje Ðakovaèke i Srijemske biskupije 2005. godine imenovan je vlè. dr. Ivo Džiniæ, a u rujnu 2014. godine za povjerenika Ðakovaèke-osjeèke nadbiskupije imenovan je vlè. dr. Stanislav Šota

Biskupijski povjerenik:

vlè. dr. Stanislav Šota (tel.:031/802-227; e-mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript )

Èlanovi povjerenstva ():

Vlè. Mato Gašparoviæ
Vlè. Ivica Damjanoviæ
Vlè. Tomislav Æorluka
Vlè. Tomislav Æuriæ
Gða. Sanja Turèinoviæ
Gða. Elizabeta Matuzoviæ
Gða. Marinela Mariæ
Gða. i gdin. Suzana i Mišo Matoševiæ
Gða. i gdin. Nevenka i Branko Vuèina
Gða i gdin. Ana i Leopold Volf
Gða i gdin. Josipa i Dinko Hrehoroviæ

Braèna i obiteljska savjetovališta:

Gða. Suzana Matoševiæ, voditeljica
Kumièiæeva 14
35000 Slavonski Brod
(tel.: 035/411-420; e-mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript )

Gða Elizabeta Matuzoviæ
Vukovarska 156
31000 Osijek

 

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png