Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Izazov ocinstva: teme kateheza

Ispis E-mail

Pri priređivanju kateheza poštivan je pristup katehetsko slavlje (Celebratio catehetica) u župnoj katehezi (HBK - NKU, 2000.), tako da je u svakoj sadržan:

  • Molitveno-slavljenički aspekt s različitim obrascima uvodne molitve na koju se naslanja motivacija
  • Poučni dio u obliku razrade teme u četirima sastavnicama
  • Katehetske zadaće koje su raspoređene na raspravu i poticaje
  • Završni dio u kojem su ponuđeni različiti obrasci završne molitve.

Predviđeno trajanje kateheze je od 60 minuta za one jednostavnije, do 90 minuta za one složenije. Zasebne Upute za voditelje sadrže opća katehetsko-didaktička načela, odnosno načela pristupa katehezi i konkretne upute uz pojedine kateheze.

 

POPIS KATEHEZA (za preuzimanje):

PRVA KATEHEZA * Bog – izvor očinstva

DRUGA KATEHEZA * Brak – temelj očinstva

TREĆA KATEHEZA * Zaštita života – preduvjet očinstva

ČETVRTA KATEHEZA * Djeca – očinstvo u svagdašnjici

PETA KATEHEZA * Ranjeno očinstvo

ŠESTA KATEHEZA * Duhovno očinstvo

SEDMA KATEHEZA * Otac u Crkvi

OSMA KATEHEZA * Otac u društvu

DEVETA KATEHEZA * Očinstvo svetoga Josipa

DESETA KATEHEZA * Svetost – cilj očinstva

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katoličkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeća, kao i hrastov svijećnjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katoličkoj crkvi povezujući prošlost, sadašnjost i budućnost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png