Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Izazov ocinstva: teme kateheza

Ispis E-mail

Pri prireðivanju kateheza poštivan je pristup katehetsko slavlje (Celebratio catehetica) u župnoj katehezi (HBK - NKU, 2000.), tako da je u svakoj sadržan:

  • Molitveno-slavljenièki aspekt s razlièitim obrascima uvodne molitve na koju se naslanja motivacija
  • Pouèni dio u obliku razrade teme u èetirima sastavnicama
  • Katehetske zadaæe koje su rasporeðene na raspravu i poticaje
  • Završni dio u kojem su ponuðeni razlièiti obrasci završne molitve.

Predviðeno trajanje kateheze je od 60 minuta za one jednostavnije, do 90 minuta za one složenije. Zasebne Upute za voditelje sadrže opæa katehetsko-didaktièka naèela, odnosno naèela pristupa katehezi i konkretne upute uz pojedine kateheze.

 

POPIS KATEHEZA (za preuzimanje):

PRVA KATEHEZA * Bog – izvor oèinstva

DRUGA KATEHEZA * Brak – temelj oèinstva

TREÆA KATEHEZA * Zaštita života – preduvjet oèinstva

ÈETVRTA KATEHEZA * Djeca – oèinstvo u svagdašnjici

PETA KATEHEZA * Ranjeno oèinstvo

ŠESTA KATEHEZA * Duhovno oèinstvo

SEDMA KATEHEZA * Otac u Crkvi

OSMA KATEHEZA * Otac u društvu

DEVETA KATEHEZA * Oèinstvo svetoga Josipa

DESETA KATEHEZA * Svetost – cilj oèinstva

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png