Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Sastanak povjerenika / sjednica Vijeća HBK za život i obitelj 10. listopada 2016.

Ispis E-mail

zgrada_hbk.jpgU ponedjeljak, 10. listopada 2016. u prostorijama Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu pod predsjedanjem dubrovačkog biskupa mons. Mate Uzinića, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj u jutarnjim satima održan je prvo sastanak nad/biskupijskih povjerenika za pastoral braka i obitelji, a zatim u popodnevnim satima i sjednica Vijeća.

Povjernici su nakon uvida u relevantna prošla i aktualna zbivanja, raspravljali o prijamu i mogućnostima primjene apostolske pobudnice Radost ljubavi u pastoralnoj praksi s osobitim naglaskom na priježenidbeni pastoral. Petar-Krešimir Hodžić, voditelj Ureda HBK za život i obitelj, iznio je prikaz stanja u pastoralu priprave za brak Crkve u Hrvatskoj te su razmatrani daljnji koraci u smislu unapređenja toga specifičnog pastorala. Zaključeno je da nije dovoljno samo razvijati priježenidbeni već se usporedo treba razvijati i posliježenidbeni pastoral, a ponajprije u smislu praćenja novovjenčanih bračnih parova gdje već postoje neka dobra iskustva. Razgovaralo se i o tijeku drugog ciklusa obiteljskog pastorala Majčinstvo i očinstvo - dva lica roditeljskog poslanja, a povjerenici su preuzeli katehetski materijal Izazov očinstva kako bi u što skorijem roku stigao do župa i počeo se obrađivati. Izvijestili su o planovima za produbljivanje teme u svojim nad/biskupijama u idućem razdoblju, a dogovoreno je i da se radnoj skupini Vijeća koja je već započela rad na katehetskom materijalu Izazov majčinstva upute prijedlozi za naglaske koje bi valjalo obraditi u katehezama.

U popodnevnim satima vijećnici su prvo upoznati s aktualnostima, a zatim su se u kontekstu drugog ciklusa obiteljskog pastorala kratko osvrnuli na katehetski materijal Izazov očinstva koji je otisnut. Mr. sc. Zrinka Gregov, tajnica Vijeća, iznijela je izviješće o radu radne skupine za izradu katehetskog materijala Izazovmajčinstva za osnaživanje žena/majki u odgovornom ispunjavanje poslanja u obitelji, Crkvi i društvu. U nastavku je Danijela Balen izvijestila o seminaru Majčinstvo jučer i danas o ulozi i važnosti majčinstva koji je održan u Rimu 6. i 7. svibnja 2016. u sklopu Tjedna majki. Zaključeno je kako je potrebno pronalaziti i isticati pozitivne primjere majčinstva i očinstva te da bi bilo vrlo korisno slična događanja redovito organizirati i u Hrvatskoj, a osobito tijekom iduće dvije godine, jer bi se lijepo uklopila u temu aktualnog ciklusa obiteljskog pastorala.

Vijećnici su se, također, osvrnuli na prikaz stanja u pastoralu priprave za brak Crkve u Hrvatskoj te na temelju njega, kao i na tragu smjernica iz pobudnice Radost ljubavi, razmotrili koje bi korake trebalo poduzeti da se podigne kvaliteta priprave za brak. Zaključeno je da treba bolje povezati dalju, bližu i neposrednu pripravu, kako bi se stvorio pastoralni kontinuitet koji bi imao poveznice s pastoralom mladih i pastoralnom studenata te se protezao u posliježenidbeni pastoral. Dodatni naglasci stavljeni su na potrebu produbljivanja sakramentalne dimenzije braka kao i na evangelizacijski aspekt braka i obitelji, a uočena je i važnost uvođenja interaktivnih sastavnica u zaručničke tečajeve.

U završnom dijelu sjednice, polazeći od predizbornog sučeljavanja održanog 1. rujna u Zagrebu, povela se rasprava o naznakama obiteljske odnosno demografske politike, kao i o nedavno objavljenim Tezama za Obiteljski zakon te nekim drugim aktualnim pitanjima koja spadaju u djelokrug rada Vijeća. Dogovoreno je da se iduća sjednica zajedno s povjerenicima održi krajem siječnja 2017. uoči Dana života kada bi bila predstavljena i prigodna poruka biskupa Uznića.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katoličkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeća, kao i hrastov svijećnjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katoličkoj crkvi povezujući prošlost, sadašnjost i budućnost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png