Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Sastanak povjerenika za obiteljski pastoral i sjednica Vijeæa HBK za život i obitelj

Ispis E-mail

Ppovjerenici-vijecnici_060616_web.jpgod predsjedanjem mons. Mate Uziniæa, predsjednika Vijeæa HBK za život i obitelj, u ponedjeljak 6. lipnja 2016. u prostorijima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu održan je sastanak nad/biskupijskih povjerenika za pastoral braka i obitelji te sjednica Vijeæa HBK za život i obitelj. Povjerenici i èlanovi Vijeæa zajednièki su razmotrili pitanje cjelovitog spolnog odgoja te moguænosti širenja prirodnih metoda planiranja obitelji, a posvetili su i vrijeme planiranju iduæe pastoralne godine.

Povjerenici su izviješteni o prošlim i aktualnim zbivanjima, a osobita pozornost posveæena je vrednovanju Drugog nacionalnog studijskog dana za djelatnike pastorala braka i obitelji održanog 22. i 23. travnja u Osijeku u organizaciji Ureda HBK za život i obitelj te Povjerenstva za pastoral braka i obitelji Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj, predstavio je rezultate obrade upitnika za vrednovanje. Utvrðeno je kako je studijski dan u gotovo svim svojim sastavnicama izvrsno ocijenjen, a konstruktivne kritike sudionika i voditelja radionica uz opažanja povjerenika bit æe uzeti u obzir prilikom organizacije iduæeg studijskog dana.

povjerenici_060616_web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U popodnevnim satima povjerenicima su se pridružili i èlanovi Vijeæa HBK za život i obitelj. U temeljnoj toèki zajednièkog dijela sjednice obraðeno je pitanja cjelovitog spolnog odgoja u radu s mladima, poglavito u kontekstu priprave za krizmu, te moguænosti širenja prirodnih metoda planiranja obitelji kako u sklopu bliže priprave za brak tako i u okviru crkvenih braènih i obiteljskih savjetovališta. Zakljuèeno je kako u tome svakako valja raèunati i na pomoæ udruga koje se bave tom problematikom. Nadalje, pristupilo se zajednièkom planiranju iduæe pastoralne godine i dogovoru oko termina održavanja sastanaka i sjednica.

povjerenici-vijecnici_060616_web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povjerenici i èlanovi Vijeæa dali su svoj završni osvrt na prireðeni katehetski materijal za muškarce/oèeve. Dogovoreno je da se, uz još neke dopune, materijal uputi u daljnju proceduru kako bi sve bilo spremno za njegovo korištenje u župama od poèetka pastoralne godine 2016./2017. Takoðer, zakljuèeno je da se na istom tragu krene u izradu katehetskog materijala za žene/majke koji bi se obraðivao u pastoralnoj godini 2017./2018.

U nastavku, nakon što su upoznati s aktualnim zbivanjima, èlanovi Vijeæa HBK za život i obitelj još su razmotrili moguænosti i naèin ukljuèivanja u javne rasprave i savjetovanja vezana uz donošenje pravnih akata koji spadaju u djelokrug rada Vijeæa.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png