Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

U Lovranu održan seminar za muškarce

Ispis E-mail

seminar_za_muskarce_lovran_2016.jpgU organizaciji Braènog i obiteljskog savjetovališta Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije od 26. - 29. svibnja 2016. u Domu pastoralnih susreta u Lovranu održan je Drugi psihološko-duhovni seminar "Muškarac izmeðu zemlje i neba". Zajedno s voditeljima seminar je okupio 22-icu muškaraca meðu kojima su bili sveæenici, ðakoni i bogoslovi te vjernici laici iz razlièitih dijelova Hrvatske (Slavonija, Dalmacija i Grad Zagreb), te iz Njemaèke.

Završni osvrti sudionika ukazuju kako su seminari za muškarce i potrebni i korisni te da bi, prilagoðeni pastoralnim okolnostima u Hrvatskoj, trebali postati integralni dio ponude u obiteljskom pastoralu.

Buduæi da je seminar proizašao iz iskustva sliènih seminara za duhovnost muškaraca koji se veæ godinama održavaju u njemaèkoj biskupiji Freiburg, dvojica voditelja bili su Hrvati upravo iz te biskupije: Ivo Joziæ, teolog, psiholog, psihoterapeut, braèni i obiteljski savjetovatelj te Marinko Pehar, savjetnik za poduzetništvo i coach. Treæi voditelj bio je dr. sc. Josip Bošnjakoviæ, sveæenik, psiholog i psihoterapeut iz Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije. 

Tema seminara bila je:  "Isus iscjelitelj - Iscijeliti svoje rane i svoju prošlost". U èetvrtak 26. svibnja, u predveèerje svetkovine Tijelova, program je zapoèeo okupljanjem i meðusobnim upoznavanjem sudionika te odreðivanjem pravila rada, a nastavljen je uvodnom vježbom i iznošenjem dojmova. U iduæa tri dana (petak, subotu i nedjelju) izmjenjivala su se predavanja i nagovori voditelja na teme poput obrazlaganja arhetipova muškaraca s naglaskom na iscjelitelja, rješavanja suvišnih životnih tereta, gladi/žeði za ocem i oèeve rane te važnosti oèevog blagoslova.

Na predavanja su se nadovezivale praktiène vježbe od kojih je dio odraðen u prirodi kako bi sudionici mogli bolje osvijestiti i doživjeti svoj odnos prema životu, zemlji i životnim teškoæama te svjesno usmjeriti pozornost prema rješenjima. Zajedništvo meðu sudionicima gradilo se i kroz zajednièke aktivnosti poput obroka i veèernjih druženja uz vatru. Uz to, svakodnevno se slavila misa, a sudionicima je bila dana i moguænost dobivanja terapeutskih odgovora na osobna pitanja i prilika za individualni razgovor s voditeljima. Program je završio u nedjelju, 29. svibnja, u ranim popodnevnim satima, zajednièkim ruèkom i fotografiranjem.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png